Název: Gramatické učivo ve výuce německého jazyka
Další názvy: Grammatical curriculum in German Language Teaching
Autoři: Ticháčková, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Šíp, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8118
Klíčová slova: gramatika;didaktika;metoda;metodika;forma vyučování;aspekty vyučování;tradiční pojetí výuky gramatiky;moderní pojetí výuky gramatiky
Klíčová slova v dalším jazyce: grammar;didactics;method;methodology;teaching form;teaching aspect;traditional concept of teaching grammar;modern concept of teaching grammar
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem Gramatika ve výuce německého jazyka. Diplomová práce je zaměřena na didaktiku německé gramatiky ve výuce němčiny. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a skládá se z devíti kapitol. Teoretická část je soustředěna na vývoj didaktiky a metod výuky gramatiky, na formy výuky a na aspekty, které ovlivňují výuku gramatiky. Praktická část se věnuje konkrétním příkladům moderních forem výuky. Dochází ke srovnání tradičního a moderního pojetí výuky gramatiky ve výuce německého jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic Grammar in German Language Teaching. It is focused on didactics of German grammar in German Language Teaching. The thesis is divided into the theoretical and the practical part and it includes nine chapters. The theoretical part is focused on the development of didactics and teaching methods, on the forms of teaching and on the aspects that affect the grammar teaching. The practical part deals with concrete examples of modern teaching forms. The traditional and the modern forms and methods of grammar teaching in German language are compared in this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KNJ) / Theses (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tichackova 2013.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tichackova_vp.pdfPosudek vedoucího práce451,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tichackova_op.pdfPosudek oponenta práce451,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tichackova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.