Název: Násilná kolektivizace na Chrudimsku
Další názvy: The forced collectivization on region of Chrudimsko
Autoři: Bihary, Michal
Vedoucí práce/školitel: Franc, Martin
Oponent: Suk, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8140
Klíčová slova: 1949-1953;československé zemědělství;násilná kolektivizace;okres Chrudim;Komunistická strana Československa;JZD;kolchoz;družstvo;družstevnictví;kulak;politická agitace;perzekuce;rezoluce Informbyra;Akce K
Klíčová slova v dalším jazyce: 1949-1953;czechoslovak agriculture;forced collectivization;region of Chrudim;Communist party of Czechoslovakia;United agricultural cooperative;kolkhoz;collective farm;cooperatives;kulak;political agitation;persecution;Action K;resolution Informbiro
Abstrakt: Práce o kolektivizační problematice československého zemědělství je teritoriálně zaměřena na územně správní region okresu Chrudim, v širších souvislostech pak samozřejmě na české země. Násilná kolektivizace zemědělství, tedy přechod od individuálního vlastnictví a hospodaření ke kolektivnímu, probíhala v Československu v letech 1949-1960. Práce je vedena ve třech větších tematických částech s příslušnými podkapitolami. První část se bude věnovat zemědělskému družstevnictví. V tomto tematickém bloku bude podrobně analyzován rozdíl mezi družstvy podle principu a Jednotnými zemědělskými družstvy. Druhá, větší část práce, se zaměří na administrativně-organizační stránku kolektivizace na příkladu okresu Chrudim. Chronologické těžiště bude spočívat v letech 1949, kdy byl přijat zákon o JZD a tím spuštěn proces socializace vesnice, a rokem 1953, kdy tento letopočet znamená určitý mezník v postupu kolektivizace. Třetí část sondy do problematiky socializace vesnice se bude zabývat perzekuci sedláků a jejich rodin ve sledovaném okrese. Cílem diplomové práce je předložit syntézu administrativně organizační stránky procesu kolektivizace československého venkova s rovinou lidsko-právní, a to prostřednictvím metody sběru dat všech kategorií pramenů, se zaměřením na využití především zdrojů primárních.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is called 'The forced collectivization in the region of Chrudimsko' and it focuses on the situation in the Czechoslovakia's agriculture after communist's putsch in 1948. The revolutionary changes in the Czechoslovakia's agriculture is called collectivization and it was settled between the years 1949-1960. The thesis itself is divided into three main parts. The first part of the thesis describes history of the Czechoslovakian's cooperative system to 1949 when communists's government have accepted the law about the collective farms (JZD). JZD was specific agricultural organization which was institutionalized and directly controled by the state. In this first part is described the difference in between the right cooperative and JZD which was cooperative only by the appellation. The second part of the thesis concentrates on the institutional aspects of the JZD for example the region of Chrudimsko which is the part of Pardubice shire in the east part of Bohemia. This section of the thesis is focusing on the years 1949-1953. Finally, as the whole thesis. The third part of the thesis is focused on the persecution of the farmers from the region of Chrudimsko which refused to enter the JZD. The goal of this thesis was to describe the process of the collectivization in the Czechoslovakia's agriculture by the example of the region of Chrudimsko for application of archival sources, period paper, literature and the oral history.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nasilna kolektivizace na Chrudimsku - KONECNA VERZE.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bihary_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bihary_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bihary_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce395,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.