Název: Architektura a urbanistická koncepce plzeňských sídlišť v letech 1945 až 1990
Další názvy: The architecture and urban conceptions of the pilsen´s estates during the years 1945 to 1989
Autoři: Cibulka, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Franc, Martin
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8141
Klíčová slova: obytný soubor;bytový dům;typizovaná výstavba;panelová výstavba;plzeňská architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: residential complex;block of flats;typing construction;panel construction;Pilsen architectureboard
Abstrakt: Práce se snaží podrobně analyzovat strukturu obytných souborů města Plzně, které obklopuje stejně jako další velká Česká a Slovenská města prstenec těchto monofunkčních urbanistických celků z 50. až 80. let. Zdejší obytné soubory tvoří urbanisticky i architektonicky různorodé celky. Architektonický vývoj ve znamení stálého prohlubování typizace směřoval k čím dál jednodušším provedením jednotlivých objektů. Ochuzování v této oblasti bylo vedeno na úkor rychlejší a ekonomičtější výstavby mnohem mohutnějších objektů.
Abstrakt v dalším jazyce: My work analyses in detail the structure of the residential areas of the town Pilsen, which is surrounded as many other Czech and Slovak towns by a ring composed of mono-functional urbanistic complexes coming from 50ties up to 80ties. The local residential areas create very polymorphous ecosystems from urbanistic and architectonic point of view. Architecture style of that time characterized by deeper unification tended to even intensified simplification of buildings features. The simplification in this field was practiced with aim of building even more massive residential areas more economically and quicker.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vojtech_Cibulka_DP_2013.pdfPlný text práce7,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cibulka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cibulka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce939,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cibulka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce363,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.