Název: Německá menšina na českém území po roce 1945 a její politický a společenský život
Další názvy: The German minority in the Czech Republic after 1945-its political and social life
Autoři: Houštecká, Eva
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Kodetová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8143
Klíčová slova: menšina;odsun;vysídlení;internacionalismus;Němci;tisk;spolky;zájmová činnost
Klíčová slova v dalším jazyce: minority;transfer;displacement;internationalism;Germans;press;associations;leisure activities
Abstrakt: Hlavním cílem absolventské práce je zodpovězení souborů otázek týkajících se vývoje specifického postavení německé menšiny v právním, sociálním a kulturním hledisku v době komunistického režimu. Německá menšina byla poznamenána odsunem a její počet v následujících letech neustále klesal. Nebyla zajištěna výuka německého jazyka a podpora kultury, přesto tato skupina po celou dobu komunistického režimu obhajovala, ve větší či menší míře, svá práva. Velký vliv na zachování jazyka a kultury měly spolky zájmové činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The work addressed the relationship between the Government and the German minority in the Communist period. Following its expulsion, the significant German minority as existing prior to WWII became a minor one. Subsequent to the communist take-over in February 1948, the minority policy of internationalism was being developed. Owing to the impacts of international events, the policy towards the German minority gradually changed. In the 1950?s, special-interest groups (associations) were established, regular press in German permitted and social and legal relations redefined. In 1953, the German minority was granted the Czechoslovak citizenship
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Houstecka Eva_Nemecka mensina na ceskem uzemi po roce 1945.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houstecka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houstecka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce936,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houstecka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce357,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.