Title: Česká literatura v období první Československé republiky. Vybraní autoři a jejich stěžejní díla
Other Titles: The Czech Literature during the First Czechoslovak Republic. Selected Authors and Their Most Important Works
Authors: Marková, Martina
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8150
Keywords: literatura;první republika;kultura;spisovatelé;próza;literární směry
Keywords in different language: literature;first republic;culture;writers;prose;literary movements
Abstract: Práce analyzuje vývoj literatury v období první Československé republiky, proto jsou zde zaznamenány hlavní literární směry a jejich čelní představitelé z oblasti prózy, kteří ve sledovaném období působili. Postupně je tak představena legionářská literatura, díla demokraticky smýšlejících autorů, imaginativní neboli básnická próza, levicově orientovaní spisovatelé a v neposlední řadě také německy píšící autoři židovského původu, kteří tvořili a žili v Praze. V práci je přihlédnuto k probíhajícím historickým, politickým a společenským událostem dané doby, které českou literaturu ovlivnily.
Abstract in different language: The thesis analyzes the development of literature in the First Czechoslovak Republic, therefore, are recorded major literary movements and their leaders from the prose, who worked in the reference period. Gradually, as presented legionnaire literature, works of the representatives of the democratic mainstream, imaginative or poetry prose, left-wing writers and the German-language writers of Jewish origin, who formed and lived in Prague. In this work is taken into account of ongoing historical, political and social events of the time, which affected the Czech literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martina Markova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Markova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce920,63 kBAdobe PDFView/Open
Markova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce979,59 kBAdobe PDFView/Open
Markova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce374,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.