Název: Čeští legionáři v Rusku a Itálii během první světové války
Další názvy: The Czech Legionaries in Russia and Italy during the First World War
Autoři: Rašková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8155
Klíčová slova: 1. světová válka;legionáři;legie;Rusko;Itálie;Československo
Klíčová slova v dalším jazyce: 1st world war;legionaries;legion;Russia;Italy;Czechoslovakia
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá činností českých legionářů v Rusku a Itálii, jejichž činnost patřila k charakteristickému projevu zahraničního odboje proti existenci Rakouska-Uherska v období první světové války. I přesto, že počátky budování československých legií v zahraničí nebyly jednoduché, v průběhu několika let se staly politicky autonomní součástí armád dohodových států. V úvodní části práce je představen válečný konflikt a jeho povaha. Poté je zmíněna rakousko-uherská branná moc. Jedním z cílů práce bylo nalézt odpověď na to, jaká byla ochota českých vojáků bojovat za císaře. Hlavní důraz autorka položila na komparaci aktivity českých legionářů na ruské a italské frontě. V závěru práce je v krátkosti připomenut koncept vyhlášení samostatného československého státu. Ten vycházel z předpokladu porážky Centrálních mocností, což bylo primárním cílem mnohých českých legionářů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the activities the Czechoslovak legionaries in Russia and Italy. Their activities were characteristic demonstration of foreign resistance against existence of Habsburg Monarchy during the First World War. The beginning of construction of Czechoslovak legions in overseas was complicated. But they became autonomous part of Russian and Italian militaries within some years. At first it was necessary to answer the question, was the willingness to fight for emperor and his monarchy. The comparison of activities of Czechoslovak legionaries in Russia and Italy are very important. The concept of forth Czechoslovakia was supplement. The defeat of Central powers was the main premise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cesti legionari v Rusku a Italii behem prvni svetove valky.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce927,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.