Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný, Lukáš
dc.contributor.authorRašková, Eva
dc.contributor.refereeKodet, Roman
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:48Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-22
dc.identifier52141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8155
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá činností českých legionářů v Rusku a Itálii, jejichž činnost patřila k charakteristickému projevu zahraničního odboje proti existenci Rakouska-Uherska v období první světové války. I přesto, že počátky budování československých legií v zahraničí nebyly jednoduché, v průběhu několika let se staly politicky autonomní součástí armád dohodových států. V úvodní části práce je představen válečný konflikt a jeho povaha. Poté je zmíněna rakousko-uherská branná moc. Jedním z cílů práce bylo nalézt odpověď na to, jaká byla ochota českých vojáků bojovat za císaře. Hlavní důraz autorka položila na komparaci aktivity českých legionářů na ruské a italské frontě. V závěru práce je v krátkosti připomenut koncept vyhlášení samostatného československého státu. Ten vycházel z předpokladu porážky Centrálních mocností, což bylo primárním cílem mnohých českých legionářů.cs
dc.format103 s. (174 874 znaků), 7 s. obr.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subject1. světová válkacs
dc.subjectlegionářics
dc.subjectlegiecs
dc.subjectRuskocs
dc.subjectItáliecs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.titleČeští legionáři v Rusku a Itálii během první světové válkycs
dc.title.alternativeThe Czech Legionaries in Russia and Italy during the First World Waren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the activities the Czechoslovak legionaries in Russia and Italy. Their activities were characteristic demonstration of foreign resistance against existence of Habsburg Monarchy during the First World War. The beginning of construction of Czechoslovak legions in overseas was complicated. But they became autonomous part of Russian and Italian militaries within some years. At first it was necessary to answer the question, was the willingness to fight for emperor and his monarchy. The comparison of activities of Czechoslovak legionaries in Russia and Italy are very important. The concept of forth Czechoslovakia was supplement. The defeat of Central powers was the main premise.en
dc.subject.translated1st world waren
dc.subject.translatedlegionariesen
dc.subject.translatedlegionen
dc.subject.translatedRussiaen
dc.subject.translatedItalyen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cesti legionari v Rusku a Italii behem prvni svetove valky.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Raskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce927,9 kBAdobe PDFView/Open
Raskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,92 kBAdobe PDFView/Open
Raskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.