Název: Reflexe tzv. Anticharty po roce 1989
Další názvy: Reflection of so-called Anticharter after 1989
Autoři: Secká, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Franc, Martin
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8156
Klíčová slova: Charta 77;Anticharta;čeští umělci;občanské iniciativy;reakce;disent;politická perzekuce;normalizace;opoziční hnutí;budování socialismu;socialistická kultura
Klíčová slova v dalším jazyce: Charter 77;Anticharter;czech artists;civil initiatives;reaction;dissent;political persecution;normalization;opposition movement;building of socialism;socialistic culture
Abstrakt: Náplní diplomové práce bude charakteristika kampaně proti Chartě 77, především tzv. Anticharty (oficiálně prohlášení Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru), a zejména její reflexe po roce 1989. Hlavním bodem práce bude snaha zachytit odraz této kampaně zejména v dobovém tisku a jiných médiích a následně charakterizovat způsob, jakým je Anticharta interpretována v periodikách po roce 1989.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is characteristic of the propagandistic campaign against Charter 77, especially the Anticharter (officially declared As the new creative acts in the name of socialism and peace), and in particular its reflection after 1989. The main point of this work is to capture the reflection of this campaign, especially in the press and subsequently to characterize the way the Anticharter interpreted in periodicals after 1989.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce450,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Secka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Secka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce914,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Secka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce440,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.