Title: Reflexe tzv. Anticharty po roce 1989
Other Titles: Reflection of so-called Anticharter after 1989
Authors: Secká, Lucie
Advisor: Franc, Martin
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8156
Keywords: Charta 77;Anticharta;čeští umělci;občanské iniciativy;reakce;disent;politická perzekuce;normalizace;opoziční hnutí;budování socialismu;socialistická kultura
Keywords in different language: Charter 77;Anticharter;czech artists;civil initiatives;reaction;dissent;political persecution;normalization;opposition movement;building of socialism;socialistic culture
Abstract: Náplní diplomové práce bude charakteristika kampaně proti Chartě 77, především tzv. Anticharty (oficiálně prohlášení Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru), a zejména její reflexe po roce 1989. Hlavním bodem práce bude snaha zachytit odraz této kampaně zejména v dobovém tisku a jiných médiích a následně charakterizovat způsob, jakým je Anticharta interpretována v periodikách po roce 1989.
Abstract in different language: The aim of this thesis is characteristic of the propagandistic campaign against Charter 77, especially the Anticharter (officially declared As the new creative acts in the name of socialism and peace), and in particular its reflection after 1989. The main point of this work is to capture the reflection of this campaign, especially in the press and subsequently to characterize the way the Anticharter interpreted in periodicals after 1989.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce450,67 kBAdobe PDFView/Open
Secka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Secka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce914,03 kBAdobe PDFView/Open
Secka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce440,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.