Název: Kuželosečky v úlohách MO
Další názvy: Conics in problems of Mathematical olympiad
Autoři: Flajtingrová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8170
Klíčová slova: kuželosečka;kružnice;elipsa;parabola;hyperbola;matematická olympiáda;matematický klokan;pythagoriáda;matematické soutěže;geometrické konstrukce;využití kuželoseček;Apolloniovy úlohy
Klíčová slova v dalším jazyce: conic;circle;ellipse;parabola;hyperbola;mathematical olympiad;math kangaroo;pythagoriad;math competitions;geometric constructions;use of conics;apollonios's excercises
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kuželosečkami v matematických olympiádách. Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je spíše teoretická a obsahuje dvě kapitoly. 2. kapitola se zabývá matematickou olympiádou v České republice a zahrnuje tato témata: její historie, účel a organizaci. 3. kapitola popisuje kuželosečky: jejich historii, teorii a využití. Druhá část práce je spíše praktická. 4. kapitola obsahuje výběr z příkladů obsahující kuželosečky z matematických olympiád a jejich řešení. Tyto příklady jsou řešeny s použitím algebraických výpočtů a geometrické konstrukce. Na konci této práce lze najít samostatně sestavený příklad, který by mohl být součástí matematických olympiádách v budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work deals with conics in Mathematical Olympiads. This work consists of two main parts. The first part is rather theoretical and it contains two chapters. The 2nd chapter is about Mathematical Olympiads in the Czech Republic and covers these topics: their history, purpose and organization. The 3rd chapter describes conics: their history, theory and usage. The second part of the work is rather practical. The 4th chapter contains selection of various conic exercises from Mathematical Olympiads and their solutions. These exercises are solved with the use of algebraic calculations and geometric constructions. At the end of this work you can find exercise prepared by myself, which could be part of Mathematical Olympiads in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BCP - Kuzelosecky v ulohach MO - Pavla Flajtingrova.pdfPlný text práce739,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Flajtingrova.pdfPosudek vedoucího práce37,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_flajt.pdfPosudek oponenta práce42,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajtingrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8170

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.