Title: Kuželosečky v úlohách MO
Other Titles: Conics in problems of Mathematical olympiad
Authors: Flajtingrová, Pavla
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8170
Keywords: kuželosečka;kružnice;elipsa;parabola;hyperbola;matematická olympiáda;matematický klokan;pythagoriáda;matematické soutěže;geometrické konstrukce;využití kuželoseček;Apolloniovy úlohy
Keywords in different language: conic;circle;ellipse;parabola;hyperbola;mathematical olympiad;math kangaroo;pythagoriad;math competitions;geometric constructions;use of conics;apollonios's excercises
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kuželosečkami v matematických olympiádách. Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je spíše teoretická a obsahuje dvě kapitoly. 2. kapitola se zabývá matematickou olympiádou v České republice a zahrnuje tato témata: její historie, účel a organizaci. 3. kapitola popisuje kuželosečky: jejich historii, teorii a využití. Druhá část práce je spíše praktická. 4. kapitola obsahuje výběr z příkladů obsahující kuželosečky z matematických olympiád a jejich řešení. Tyto příklady jsou řešeny s použitím algebraických výpočtů a geometrické konstrukce. Na konci této práce lze najít samostatně sestavený příklad, který by mohl být součástí matematických olympiádách v budoucnosti.
Abstract in different language: The bachelor work deals with conics in Mathematical Olympiads. This work consists of two main parts. The first part is rather theoretical and it contains two chapters. The 2nd chapter is about Mathematical Olympiads in the Czech Republic and covers these topics: their history, purpose and organization. The 3rd chapter describes conics: their history, theory and usage. The second part of the work is rather practical. The 4th chapter contains selection of various conic exercises from Mathematical Olympiads and their solutions. These exercises are solved with the use of algebraic calculations and geometric constructions. At the end of this work you can find exercise prepared by myself, which could be part of Mathematical Olympiads in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP - Kuzelosecky v ulohach MO - Pavla Flajtingrova.pdfPlný text práce739,58 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Flajtingrova.pdfPosudek vedoucího práce37,98 kBAdobe PDFView/Open
posudek_flajt.pdfPosudek oponenta práce42,95 kBAdobe PDFView/Open
Flajtingrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.