Název: Konstrukce číselných oborů
Další názvy: Construction of Number Systems
Autoři: Šťastná, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8172
Klíčová slova: konstrukce číselných oborů;Peanovy axiomy;vnoření;Dedekindovy řezy
Klíčová slova v dalším jazyce: construction of number systems;Pean´s axioms;embedding;Dedekind´s cuts
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodou konstrukcí číselných oborů. Práce je členěna do 4 kapitol. V první kapitole se zabýváme zavedením přirozených čísel pomocí Peanových axiomů, kterými zavádím základní vlastnosti tohoto číselného oboru. Ve druhé kapitole definujeme celá čísla jako dvojice čísel přirozených pomocí metody vnoření komutativní pologrupy do grupy. Ve třetí kapitole se věnuji racionálním číslům a jejich konstrukci pomocí celých čísel. Jedná se o zavedení racionálních čísel jako dvojic celých čísel. V poslední čtvrté kapitole se věnujeme reálným číslům, jejichž konstrukce se provádí metodou Dedekindových řezů. V této kapitole je také zmínka o oboru iracionálních čísel jako o rozdílu množin reálných a racionálních čísel.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the method of construction of numerical domains. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter, we occupy ourselves with an implementation of natural numbers with the aid of Pean?s axioms, which I implement the basic characteristics of the domain with. In the second chapter we define the integer domain as pairs of natural numbers via method of embedding of Abelian half-group into group. In the third chapter I devote myself to the rational domain and its construction with the help of integer numbers. The issue is an establishment of rational numbers as pairs of integer numbers. In the last chapter we deal with the real domain whose construction is made by the method of Dedekind?s cuts. There is also a reference to the real domain as a difference between sets of real and rational numbers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace M. STASTNA.pdfPlný text práce731,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoc_stastna.pdfPosudek vedoucího práce43,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentsky posudek BP - Stastna.pdfPosudek oponenta práce44,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.