Název: Československo a svatý stolet - diplomatické vztahy do roku 1989
Další názvy: Czechoslovakia and holy see - diplomatic relations till year 1989
Autoři: Kučerka, David
Vedoucí práce/školitel: Kopal, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8195
Klíčová slova: svatý stolec;Vatikán;katolická církev;diplomatické styky;mezinárodní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: holy see;Vatican;catholic church;diplomatic relations;international law
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje historii a vývoji diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Československem. Zabývá se také tím, jak tyto vztahy ovlivňovaly vnitro-politickou situaci a naopak. Období, které mapuje zahrnuje počátky české státnosti a končí obnovením demokratického republikového systému v roce 1989. Připravuje prostor pro další zkoumání a zhodnocení diplomatických styků v následujícím období až do současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the history and development of diplomatic relations between the Holy See and Czechoslovakia.It also deals with the ways these relations were influenced by national political situation and vice versa. The period surveyed includes the begining of Czech statehood and it finishes as democratic republic system restored in 1989. It serves the basis for further investigation and evaluation of diplomatic relations in the following period up to the present time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kucerka David - diplomova prace KMP 2013.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce547,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerka-oponent.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerka 1.pdfPrůběh obhajoby práce856,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8195

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.