Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopal, Vladimírcs
dc.contributor.authorKučerka, Davidcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:21Z
dc.date.available2011-07-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:21Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier51000cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8195
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje historii a vývoji diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Československem. Zabývá se také tím, jak tyto vztahy ovlivňovaly vnitro-politickou situaci a naopak. Období, které mapuje zahrnuje počátky české státnosti a končí obnovením demokratického republikového systému v roce 1989. Připravuje prostor pro další zkoumání a zhodnocení diplomatických styků v následujícím období až do současnosti.cs
dc.format68 s. (169 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsvatý stoleccs
dc.subjectVatikáncs
dc.subjectkatolická církevcs
dc.subjectdiplomatické stykycs
dc.subjectmezinárodní právocs
dc.titleČeskoslovensko a svatý stolet - diplomatické vztahy do roku 1989cs
dc.title.alternativeCzechoslovakia and holy see - diplomatic relations till year 1989en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the history and development of diplomatic relations between the Holy See and Czechoslovakia.It also deals with the ways these relations were influenced by national political situation and vice versa. The period surveyed includes the begining of Czech statehood and it finishes as democratic republic system restored in 1989. It serves the basis for further investigation and evaluation of diplomatic relations in the following period up to the present time.en
dc.subject.translatedholy seeen
dc.subject.translatedVaticanen
dc.subject.translatedcatholic churchen
dc.subject.translateddiplomatic relationsen
dc.subject.translatedinternational lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucerka David - diplomova prace KMP 2013.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Kucerka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce547,15 kBAdobe PDFView/Open
Kucerka-oponent.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kucerka 1.pdfPrůběh obhajoby práce856,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.