Title: Právní regulace mezinárodního rozhodčího řízení
Other Titles: Legal regulation of international arbitration
Authors: Křítek, Zdeněk
Advisor: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8197
Keywords: arbitráž;rozhodčí řízení;newyorská úmluva;rozhodci;rozhodčí řády;rozhodčí soudy;spor
Keywords in different language: arbitration;newyork convention;arbitration agreement;LCIA;arbitrators;dispute
Abstract: Práce se zaměřuje na právní prameny mezinárodního rozhodčího řízení a jedna její kapitola je věnována i prameny ve vztahu k České republice. Mimo to osvětluje i základní prvky arbitráže.
Abstract in different language: This work mainly describes the legal regulation of the problematic of arbitration. The chapters are divided into introduction, general description of arbitration, international arbitration, international conventions, procedure acts of the arbitration courts, legal regulation in a relation to the Czech republic and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-rozhodci_rizeni.pdfPlný text práce797,45 kBAdobe PDFView/Open
Kritek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,96 kBAdobe PDFView/Open
Kritek - oponent.pdfPosudek oponenta práce783,6 kBAdobe PDFView/Open
Kritek 1.pdfPrůběh obhajoby práce601,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.