Název: Právní regulace mezinárodního rozhodčího řízení
Další názvy: Legal regulation of international arbitration
Autoři: Křítek, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8197
Klíčová slova: arbitráž;rozhodčí řízení;newyorská úmluva;rozhodci;rozhodčí řády;rozhodčí soudy;spor
Klíčová slova v dalším jazyce: arbitration;newyork convention;arbitration agreement;LCIA;arbitrators;dispute
Abstrakt: Práce se zaměřuje na právní prameny mezinárodního rozhodčího řízení a jedna její kapitola je věnována i prameny ve vztahu k České republice. Mimo to osvětluje i základní prvky arbitráže.
Abstrakt v dalším jazyce: This work mainly describes the legal regulation of the problematic of arbitration. The chapters are divided into introduction, general description of arbitration, international arbitration, international conventions, procedure acts of the arbitration courts, legal regulation in a relation to the Czech republic and conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-rozhodci_rizeni.pdfPlný text práce797,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kritek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kritek - oponent.pdfPosudek oponenta práce783,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kritek 1.pdfPrůběh obhajoby práce601,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.