Title: Egyptská revoluce 2011-2012
Other Titles: Egyptian revolution 2011-2012
Authors: Dvořák, Dominik
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Burgrová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8205
Keywords: arabské jaro;2011-2012;Husní Mubarak;Egypt;egyptská revoluce
Keywords in different language: arab spring;egyptian revolution;Egypt;2011-2012;Husní Mubarak
Abstract: Práce se zaměřuje na egyptskou revoluci v letech 2011-2012. První část je věnována Mubárakově éře v letech 1981-2011, která je naprosto nezbytná k pochopení aspektů, které vedly k samotné revoluci. V dalších částech se práce věnuje chronologickému seřazení revolučních a porevolučních událostí, primárně do června 2011. Poslední část práce se věnuje stručnému přehledu společenských a politických událostí do konce roku 2012.
Abstract in different language: The work is focused on Egyptian revolution 2011-2012. The revolution and post-revolution events are listed chronologically. The first part of the work is devoted to Mubarak-era. Familirazition with this part is, by the author, absolutely necessary to understanding the events, that directly led to revolution itself. The main part of the work deals with period between February and June 2011. Further work deals with brief summarization of events to end of 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorak_Egyptska_revoluce.pdfPlný text práce614,54 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPosudek vedoucího práce206,84 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce195,52 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce98,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.