Název: Egyptská revoluce 2011-2012
Další názvy: Egyptian revolution 2011-2012
Autoři: Dvořák, Dominik
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Burgrová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8205
Klíčová slova: arabské jaro;2011-2012;Husní Mubarak;Egypt;egyptská revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: arab spring;egyptian revolution;Egypt;2011-2012;Husní Mubarak
Abstrakt: Práce se zaměřuje na egyptskou revoluci v letech 2011-2012. První část je věnována Mubárakově éře v letech 1981-2011, která je naprosto nezbytná k pochopení aspektů, které vedly k samotné revoluci. V dalších částech se práce věnuje chronologickému seřazení revolučních a porevolučních událostí, primárně do června 2011. Poslední část práce se věnuje stručnému přehledu společenských a politických událostí do konce roku 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on Egyptian revolution 2011-2012. The revolution and post-revolution events are listed chronologically. The first part of the work is devoted to Mubarak-era. Familirazition with this part is, by the author, absolutely necessary to understanding the events, that directly led to revolution itself. The main part of the work deals with period between February and June 2011. Further work deals with brief summarization of events to end of 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dvorak_Egyptska_revoluce.pdfPlný text práce614,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorak.pdfPosudek vedoucího práce206,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorak.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce195,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorak.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce98,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.