Název: Mubárakův režim v Egyptě
Další názvy: Mubarak's regime in Egypt
Autoři: Husáriková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kramáreková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8208
Klíčová slova: Husní Mubárak;Egypt;Muslimské bratrstvo;islamismus;volby;revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: Husni Mubarak;Egypt;Muslim ¨brotherhood;islamism;elections;revolution
Abstrakt: Práce popisuje určité sféry režimu prezidenta Muhammada Husního Mubáraka v Egyptě v letech 1981-2011. Přesto, že Egypt byl demokratickou republikou, Mubárakův režim vykazoval autoritářské prvky. Mubárak se dostal k moci po atentátu na prezidenta Sádáta. Mubárak během svého funkčního období potlačoval opozici, jejíž nejvýznamější částí bylo Muslimské bratrstvo, cenzuroval média a manipuloval volby. Nenávist k režimu se projevila povstáním Egypťanů a připojením se k sérii revolucí, jež probíhaly v arabských zemích na počátku roku 2011. Touto revolucí Mubárakův režim skončil.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis considers a few spheres of Mubarak's regime in Egypt within the years 1981-2011. Even though Egypt was democratic republic, there was obvious authoritarianism in Mubarak's ruling and governing. Mubarak came to power after president Sadat's assassination. During his mandate he repressed political opposition in Egypt with Muslim Brotherhood in charge, censored mass media and manipulated elections. The anger to regime appeared in uprising of Egyptians and joining the series of revolutions, which were held in other arabic countries on the start of the year 2011. Because of this revolution Mubarak's regime ended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Adela Husarikova.pdfPlný text práce455,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarikova.pdfPosudek vedoucího práce346,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce361,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarikova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce120,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8208

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.