Title: Mubárakův režim v Egyptě
Other Titles: Mubarak's regime in Egypt
Authors: Husáriková, Adéla
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8208
Keywords: Husní Mubárak;Egypt;Muslimské bratrstvo;islamismus;volby;revoluce
Keywords in different language: Husni Mubarak;Egypt;Muslim ¨brotherhood;islamism;elections;revolution
Abstract: Práce popisuje určité sféry režimu prezidenta Muhammada Husního Mubáraka v Egyptě v letech 1981-2011. Přesto, že Egypt byl demokratickou republikou, Mubárakův režim vykazoval autoritářské prvky. Mubárak se dostal k moci po atentátu na prezidenta Sádáta. Mubárak během svého funkčního období potlačoval opozici, jejíž nejvýznamější částí bylo Muslimské bratrstvo, cenzuroval média a manipuloval volby. Nenávist k režimu se projevila povstáním Egypťanů a připojením se k sérii revolucí, jež probíhaly v arabských zemích na počátku roku 2011. Touto revolucí Mubárakův režim skončil.
Abstract in different language: This thesis considers a few spheres of Mubarak's regime in Egypt within the years 1981-2011. Even though Egypt was democratic republic, there was obvious authoritarianism in Mubarak's ruling and governing. Mubarak came to power after president Sadat's assassination. During his mandate he repressed political opposition in Egypt with Muslim Brotherhood in charge, censored mass media and manipulated elections. The anger to regime appeared in uprising of Egyptians and joining the series of revolutions, which were held in other arabic countries on the start of the year 2011. Because of this revolution Mubarak's regime ended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Adela Husarikova.pdfPlný text práce455,81 kBAdobe PDFView/Open
Husarikova.pdfPosudek vedoucího práce346,75 kBAdobe PDFView/Open
Husarikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce361,75 kBAdobe PDFView/Open
Husarikova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce120,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.