Title: Islamofobie v umění
Other Titles: Islamophobia in Arts
Authors: Kollárová, Alexandra
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8209
Keywords: islamofobie;propaganda;karikatury;politický plakát;džihád;burky;teroristé;niqáb;stereotyp;umění;islám
Keywords in different language: islamophobia;propaganda;cartoons;politic poster;jihad;burka;terrorists;niqab;stereotype;art;islam
Abstract: Bakalářská práce s názvem Islamofobie v umění se zabývá analýzou obrazů, především pak rozborem karikatur a plakátů, které označuji za islamofobní. Pozornost je věnována aktuálnímu evropskému umění, které využívá propagandy jako nástroje k manipulaci s veřejným míněním. Takovéto mínění se pak staví negativně vůči islámu a muslimům.
Abstract in different language: Islamophobia in art responds to the rising levels of anti-Muslim and anti-Islam hatred in Western contemporary Art. Attention is paid to the current cartoons and political posters using propaganda as a tool to manipulate public opinion. In this paper, visuals are treated as sources of information by using analyse based on iconography. The specific cartoons and posters in Europe and America can be interpreted as reflection of racial and xenophobic biases that have been building up inside Western society well before 9/11 terrorist attacks and after.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Islamofobie v umeni, Alexandra Kollarova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Kollarova.pdfPosudek vedoucího práce257,68 kBAdobe PDFView/Open
Kollarova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce319,77 kBAdobe PDFView/Open
Kollarova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.