Název: Islamofobie v umění
Další názvy: Islamophobia in Arts
Autoři: Kollárová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8209
Klíčová slova: islamofobie;propaganda;karikatury;politický plakát;džihád;burky;teroristé;niqáb;stereotyp;umění;islám
Klíčová slova v dalším jazyce: islamophobia;propaganda;cartoons;politic poster;jihad;burka;terrorists;niqab;stereotype;art;islam
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Islamofobie v umění se zabývá analýzou obrazů, především pak rozborem karikatur a plakátů, které označuji za islamofobní. Pozornost je věnována aktuálnímu evropskému umění, které využívá propagandy jako nástroje k manipulaci s veřejným míněním. Takovéto mínění se pak staví negativně vůči islámu a muslimům.
Abstrakt v dalším jazyce: Islamophobia in art responds to the rising levels of anti-Muslim and anti-Islam hatred in Western contemporary Art. Attention is paid to the current cartoons and political posters using propaganda as a tool to manipulate public opinion. In this paper, visuals are treated as sources of information by using analyse based on iconography. The specific cartoons and posters in Europe and America can be interpreted as reflection of racial and xenophobic biases that have been building up inside Western society well before 9/11 terrorist attacks and after.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Islamofobie v umeni, Alexandra Kollarova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollarova.pdfPosudek vedoucího práce257,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollarova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce319,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kollarova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8209

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.