Title: Společenské a kulturní zvyky a obyčeje současné jordánské společnosti
Other Titles: Social and cultural traditions of the present Jordanian society
Authors: Ondo, Marian
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Ponížilová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8214
Keywords: rodina;zvyky;tradice;chování;svatba;pohřeb;oslavy;zdravotnictví;sociální péče;Jordánsko;menšina;ženy;práce
Keywords in different language: family;customs;traditions;behavior;wedding;funeral;celebrations;health;social welfare;Jordan;minority;women;work
Abstract: Práce pojednává o zvyklostech a tradicích jordánské společnosti. Seznamuje s hodnotami tamní společnosti, a popisuje model chování ve vybraných situacích, jež souvisí se slavnostmi, rodinou a rodinnými oslavami. Úsek práce je věnován popisu o Jordánsku, minoritách, zdravotních a sociálních systémech, které souvisí s formováním jordánské kultury.
Abstract in different language: The work deals with the customs and traditions of Jordanian society. It introduces with the values ??of its society, and describes the behavioral model in selected situations, which is related to the festivities, family and family celebrations. The section is devoted to the description of Jordan, minorities, health and social systems, which are connected with the formation of Jordanian culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marian_Ondo.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Ondo.pdfPosudek vedoucího práce191,81 kBAdobe PDFView/Open
Ondo.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce487,01 kBAdobe PDFView/Open
Ondo.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce100,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.