Název: Společenské a kulturní zvyky a obyčeje současné jordánské společnosti
Další názvy: Social and cultural traditions of the present Jordanian society
Autoři: Ondo, Marian
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Issam
Oponent: Ponížilová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8214
Klíčová slova: rodina;zvyky;tradice;chování;svatba;pohřeb;oslavy;zdravotnictví;sociální péče;Jordánsko;menšina;ženy;práce
Klíčová slova v dalším jazyce: family;customs;traditions;behavior;wedding;funeral;celebrations;health;social welfare;Jordan;minority;women;work
Abstrakt: Práce pojednává o zvyklostech a tradicích jordánské společnosti. Seznamuje s hodnotami tamní společnosti, a popisuje model chování ve vybraných situacích, jež souvisí se slavnostmi, rodinou a rodinnými oslavami. Úsek práce je věnován popisu o Jordánsku, minoritách, zdravotních a sociálních systémech, které souvisí s formováním jordánské kultury.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the customs and traditions of Jordanian society. It introduces with the values ??of its society, and describes the behavioral model in selected situations, which is related to the festivities, family and family celebrations. The section is devoted to the description of Jordan, minorities, health and social systems, which are connected with the formation of Jordanian culture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marian_Ondo.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondo.pdfPosudek vedoucího práce191,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondo.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce487,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondo.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce100,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.