Název: Sebevražedné atentáty
Další názvy: Suicide Bombings
Autoři: Rottová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8215
Klíčová slova: sebevražedné atentáty;terorismus;extremismus;džihádismus;fatva;muslimské autority;ospravedlnění
Klíčová slova v dalším jazyce: suicide bombings;terrorism;extremism;jihadism;fatwa;muslim autohorities;justification
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou sebevražedných atentátů. Zaměřuje se na specifickou otázku, a to na legitimitu této unikátní teroristické praktiky v islámském kontextu. Cílem práce je čtenáři představit vybrané argumenty a některé z možných teorií, které jsou apologety běžně využívané pro obhajobu této nekonvenční metody.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Suicide Bombings deals with phenomenon of suicide bomb attacks. It focuses on the specific question about the legitimacy of this very unique practices of terrorism in the Islamic context.The main intention of this thesis is to introduce to the readers selected arguments and some possible theories that are commonly used by apologists for the defense of these unconventional method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KBS) / Bachelor´s works (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC Kristyna Rottova.pdfPlný text práce990,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottova.pdfPosudek vedoucího práce262,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce369,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rottova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8215

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.