Title: Sebevražedné atentáty
Other Titles: Suicide Bombings
Authors: Rottová, Kristýna
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8215
Keywords: sebevražedné atentáty;terorismus;extremismus;džihádismus;fatva;muslimské autority;ospravedlnění
Keywords in different language: suicide bombings;terrorism;extremism;jihadism;fatwa;muslim autohorities;justification
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou sebevražedných atentátů. Zaměřuje se na specifickou otázku, a to na legitimitu této unikátní teroristické praktiky v islámském kontextu. Cílem práce je čtenáři představit vybrané argumenty a některé z možných teorií, které jsou apologety běžně využívané pro obhajobu této nekonvenční metody.
Abstract in different language: Bachelor thesis Suicide Bombings deals with phenomenon of suicide bomb attacks. It focuses on the specific question about the legitimacy of this very unique practices of terrorism in the Islamic context.The main intention of this thesis is to introduce to the readers selected arguments and some possible theories that are commonly used by apologists for the defense of these unconventional method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Kristyna Rottova.pdfPlný text práce990,53 kBAdobe PDFView/Open
Rottova.pdfPosudek vedoucího práce262,6 kBAdobe PDFView/Open
Rottova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce369,42 kBAdobe PDFView/Open
Rottova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.