Název: Korán: vývoj umělecké tradice
Další názvy: The Qur'an: development of artistic traditions
Autoři: Řeháková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8216
Klíčová slova: Korán;umění;tradice;kaligrafie;iluminace
Klíčová slova v dalším jazyce: Koran;art;tradition;illumination
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem umělecké tradice Koránu. Čtenáři bude nastíněn jak vývoj používaných materiálů, tak i vývoj písma, iluminací, knižních vazeb a to v průběhu několika staletí.Cílem práce je poskytnout čtenáři přehled vývoje tohoto krásného umění a pokusit se o vytvoření ?obecně platného vzorce? při tvorbě koránů v jednotlivých obdobích a místech tvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay is focused on the development of an artistic tradition of Koran. The Readers will be apprized with all used materials/the readers will outline the development of materials used, development of writing, illuminations and bookbinding during several centuries.The aim is to provide the reader with an overview of the development of this beautiful art and to try and create a generally valid formula in creating Korans in different periods and places of work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Rehakova.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehakova.pdfPosudek vedoucího práce232,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce241,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.