Title: Korán: vývoj umělecké tradice
Other Titles: The Qur'an: development of artistic traditions
Authors: Řeháková, Marie
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8216
Keywords: Korán;umění;tradice;kaligrafie;iluminace
Keywords in different language: Koran;art;tradition;illumination
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem umělecké tradice Koránu. Čtenáři bude nastíněn jak vývoj používaných materiálů, tak i vývoj písma, iluminací, knižních vazeb a to v průběhu několika staletí.Cílem práce je poskytnout čtenáři přehled vývoje tohoto krásného umění a pokusit se o vytvoření ?obecně platného vzorce? při tvorbě koránů v jednotlivých obdobích a místech tvorby.
Abstract in different language: This essay is focused on the development of an artistic tradition of Koran. The Readers will be apprized with all used materials/the readers will outline the development of materials used, development of writing, illuminations and bookbinding during several centuries.The aim is to provide the reader with an overview of the development of this beautiful art and to try and create a generally valid formula in creating Korans in different periods and places of work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rehakova.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
Rehakova.pdfPosudek vedoucího práce232,78 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce241,33 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.