Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek, Danielcs
dc.contributor.authorŘeháková, Mariecs
dc.contributor.refereeCharvát, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:40Z
dc.date.available2012-06-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:40Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier53264cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8216
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem umělecké tradice Koránu. Čtenáři bude nastíněn jak vývoj používaných materiálů, tak i vývoj písma, iluminací, knižních vazeb a to v průběhu několika staletí.Cílem práce je poskytnout čtenáři přehled vývoje tohoto krásného umění a pokusit se o vytvoření ?obecně platného vzorce? při tvorbě koránů v jednotlivých obdobích a místech tvorby.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectKoráncs
dc.subjectuměnícs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectkaligrafiecs
dc.subjectiluminacecs
dc.titleKorán: vývoj umělecké tradicecs
dc.title.alternativeThe Qur'an: development of artistic traditionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis essay is focused on the development of an artistic tradition of Koran. The Readers will be apprized with all used materials/the readers will outline the development of materials used, development of writing, illuminations and bookbinding during several centuries.The aim is to provide the reader with an overview of the development of this beautiful art and to try and create a generally valid formula in creating Korans in different periods and places of work.en
dc.subject.translatedKoranen
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedtraditionen
dc.subject.translatedilluminationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rehakova.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
Rehakova.pdfPosudek vedoucího práce232,78 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce241,33 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.