Název: Mubárakův režim v Egyptě
Další názvy: Mubarak's regime in Egypt
Autoři: Husáriková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kramáreková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8225
Klíčová slova: Husní Mubárak;Muslimské bratrstvo;korupce;islamismus;sekularismus;democracie;revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: Husni Mubarak;Muslim brotherhood;corruption;islamism;secularism;democracy;revolution
Abstrakt: Tato práce se zabývá třicetiletou érou egyptského státu, po kterou byl u moci prezident Mubárak. Mubárak uplatňoval diktátorskou politiku a neuznával názor většiny. O dění ve státě rozhodoval jen on a jeho nejbližší, které si samozřejmě sám volil. Tato politika samozřejmě způsobila nespokojenost lidí a vyústila vrevoluci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis considers thirty-years long rulling era of egyptian president Hosni Mubárak. His policy was dictatorship, there was no freedom of speech or media. The last decision was always about Mubarak or his faithful's, whose he elected himself. This not democratic policy detemirmined unsatisfied population and led the country to revolution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Adela Husarikova.pdfPlný text práce406,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarikova-v..pdfPosudek vedoucího práce186,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarikova-o..pdfPosudek oponenta práce286,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husarikova.pdfPrůběh obhajoby práce141,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8225

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.