Title: Mubárakův režim v Egyptě
Other Titles: Mubarak's regime in Egypt
Authors: Husáriková, Adéla
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8225
Keywords: Husní Mubárak;Muslimské bratrstvo;korupce;islamismus;sekularismus;democracie;revoluce
Keywords in different language: Husni Mubarak;Muslim brotherhood;corruption;islamism;secularism;democracy;revolution
Abstract: Tato práce se zabývá třicetiletou érou egyptského státu, po kterou byl u moci prezident Mubárak. Mubárak uplatňoval diktátorskou politiku a neuznával názor většiny. O dění ve státě rozhodoval jen on a jeho nejbližší, které si samozřejmě sám volil. Tato politika samozřejmě způsobila nespokojenost lidí a vyústila vrevoluci.
Abstract in different language: This thesis considers thirty-years long rulling era of egyptian president Hosni Mubárak. His policy was dictatorship, there was no freedom of speech or media. The last decision was always about Mubarak or his faithful's, whose he elected himself. This not democratic policy detemirmined unsatisfied population and led the country to revolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Adela Husarikova.pdfPlný text práce406,25 kBAdobe PDFView/Open
Husarikova-v..pdfPosudek vedoucího práce186,14 kBAdobe PDFView/Open
Husarikova-o..pdfPosudek oponenta práce286,15 kBAdobe PDFView/Open
Husarikova.pdfPrůběh obhajoby práce141,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.