Název: Překlad povídky současného ruského spisovatele s komentářem
Další názvy: A Translation of a Story by a Contemporary Russian Writer with a Commentary
Autoři: Lišková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8228
Klíčová slova: definice překladu;druhy překladu;překladatelské postupy;překladatelský proces;přístupy k překladu;funkční styly;umělecké styly;povídka
Klíčová slova v dalším jazyce: defination of translation;types of translation;methods of translation;translation process;approaches to translation;functional styles;artistic styles;story
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je "Překlad povídky současného ruského spisovatele s komentářem". Hlavním cílem práce bylo vytvořit překlady povídek. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První část se zabývá překladem a druhá část využitím povídek ve výuce ruského jazyka. První kapitola obsahuje teorii překladu a vlastní překlad obou povídek, který se o ni opírá. Je zde definován překlad, uvedeny jeho druhy, popsána práce překladatele a překladatelské postupy, které využívá v procesu překládání. V této kapitole je také provedena analýza obou povídek a okomentován jejich překlad. V druhé kapitole jsou uvedeny příklady využití povídek a také překladu v hodinách ruského jazyka. Originální texty obou povídek jsou přiloženy na konci diplomové práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main focus of this work was to create translations of stories. This paper is divided into two main chapters. The first one is dedicated to the translation theory, the functional styles and contains the analyses of the original texts and their translations. In the section concerning the theory of translation definition of translation, types of translation, translation process, approaches to translation, and methods of translation are introduced. The second chapter deals with the practical usage of the stories and translations during Russian lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce684,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce577,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce227,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.