Title: Lingvoreálie ve výuce ruského jazyka
Other Titles: Linguistic facts in teaching Russian language
Authors: Matvijáková, Jana
Advisor: Rykovská, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8233
Keywords: lingvoreálie;reálie;analýza učebnic ruského jazyka;pracovní listy
Keywords in different language: linguistic facts;facts;russian textbooks;work sheets
Abstract: Diplomová práce vymezuje termín lingvoreálií. V práci je uvedeno srovnání lingvoreálií s jinými vědami, přehled učebnic, knih, slovníků a hlavních představitelů lingvoreálií. Druhá část práce je věnována analýze učebnic ruského jazyka z hlediska lingvoreálií. Ve třetí části se nacházejí pracovní listy.
Abstract in different language: The dissertationn work familiarizes with the main information about linguistic facts, comparison this topic with another disciplines. Here is summary of books, textbooks and dictionaries and main performers. The second part of work analyze textbooks of russian language. Third part work with work sheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Matvijakova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Matvijakova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce587,32 kBAdobe PDFView/Open
Matvijakova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Matvijakova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce206,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.