Název: Lingvoreálie ve výuce ruského jazyka
Další názvy: Linguistic facts in teaching Russian language
Autoři: Matvijáková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8233
Klíčová slova: lingvoreálie;reálie;analýza učebnic ruského jazyka;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: linguistic facts;facts;russian textbooks;work sheets
Abstrakt: Diplomová práce vymezuje termín lingvoreálií. V práci je uvedeno srovnání lingvoreálií s jinými vědami, přehled učebnic, knih, slovníků a hlavních představitelů lingvoreálií. Druhá část práce je věnována analýze učebnic ruského jazyka z hlediska lingvoreálií. Ve třetí části se nacházejí pracovní listy.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertationn work familiarizes with the main information about linguistic facts, comparison this topic with another disciplines. Here is summary of books, textbooks and dictionaries and main performers. The second part of work analyze textbooks of russian language. Third part work with work sheets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Matvijakova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matvijakova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce587,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matvijakova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matvijakova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce206,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.