Název: Tvorba Anatolie Jegina
Další názvy: The Literary Work of Anatolij Jegin
Autoři: Řezníčková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8236
Klíčová slova: současná ruská literatura;literární tvorba;planetární systém;Anatolij Jegin;lexikální rozbor;ruské archaizmy;ruské historizmy;mystické povídky
Klíčová slova v dalším jazyce: contemporary russian literature;literary work;planetary system;Anatolij Jegin;linguistic analysis;russian archaism;mysterious stories
Abstrakt: Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se její autorka zaměřila na jazykový rozbor vybrané povídky A. Jegina s cílem analyzovat její lexikální stránku a celkově charakterizovat osobitý styl autora.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis explores the literary work of Russian writer Anatolij Jegin (1946-present). The introductory theoretical part is dealing with Anatolij´s life and partly analyzes extracts of his work. The second practical part is focusing on the linguistic analysis of author´s work. The particular story is chosen for lexical aspect analysis and characterizing the original author´s style.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tvorba Anatolie Jegina.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Reznickova.pdfPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Reznickova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Reznickova.pdfPrůběh obhajoby práce204,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.