Title: Aditivní metody vytváření vodivých obrazců na substráty pro senzorické aplikace
Other Titles: Additive methods of creating conductive patterns on substrates for sensor applications
Authors: Hlína, Jiří
Advisor: Hromadka, Karel
Hromadka, Karel
Referee: Mraček, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8239
Keywords: Sítotisk;šablonový tisk;napařování;naprašování;senzor;indukční senzor;kapacitní senzor;magnetický senzor;optický senzor;ultrazvukový senzor.
Keywords in different language: Screen printing;stencil printing;physical sputtering;vacuum evaporation;sensor;inductive sensor;capacitive sensor;magnetic sensor;optical sensor;ultrasonic sensor.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aditivní metody vytváření vodivých obrazců na substráty pro senzorické aplikace. V práci jsou konkrétně rozebrány jednotlivé aditivní metody, principy a použití senzorů a substráty používané pro senzory.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on additive methods of creating conductive patterns on substrates for sensor applications. The individual additive methods, principles and application of sensors and substrates used for sensors are described in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hlina_Jiri.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
053478_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,43 kBAdobe PDFView/Open
053478_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,67 kBAdobe PDFView/Open
053478_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.