Název: Aditivní metody vytváření vodivých obrazců na substráty pro senzorické aplikace
Další názvy: Additive methods of creating conductive patterns on substrates for sensor applications
Autoři: Hlína, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hromadka, Karel
Hromadka, Karel
Oponent: Mraček, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8239
Klíčová slova: Sítotisk;šablonový tisk;napařování;naprašování;senzor;indukční senzor;kapacitní senzor;magnetický senzor;optický senzor;ultrazvukový senzor.
Klíčová slova v dalším jazyce: Screen printing;stencil printing;physical sputtering;vacuum evaporation;sensor;inductive sensor;capacitive sensor;magnetic sensor;optical sensor;ultrasonic sensor.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aditivní metody vytváření vodivých obrazců na substráty pro senzorické aplikace. V práci jsou konkrétně rozebrány jednotlivé aditivní metody, principy a použití senzorů a substráty používané pro senzory.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on additive methods of creating conductive patterns on substrates for sensor applications. The individual additive methods, principles and application of sensors and substrates used for sensors are described in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hlina_Jiri.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053478_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053478_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053478_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8239

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.