Název: Delta-robot řízený z počítače
Další názvy: Computer controlled delta-robot
Autoři: Faktor, Martin
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Oponent: Křivka, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8243
Klíčová slova: delta robot;modelářské servo;mikrokontrolér;AVR;RS-232;kinematika
Klíčová slova v dalším jazyce: delta robot;servo motor;microcontroller;AVR;RS-232;kinematics
Abstrakt: Predkládaná bakalárská práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu delta robota ovládaného z pocítace. V první cásti práce je popsán návrh rídicí jednotky a ovládání modelárských serv. Ve druhé cásti je práce zamerena na popis kinematiky delta robota a v poslední cásti se práce zabývá popisem softwarového vybavení rídicí jednotky a aplikace pro osobní pocítac.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the proposal and the construction of a delta robot controlled through a computer. In the first part, control unit proposal and controls of the servo motors are described. The second part focuses on delta robot kinematics and the last part describes the control unit software and a personal computer application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin_Faktor_BP.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053485_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053485_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053485_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.