Název: Digitální efektový modul pro zvukové aplikace
Další názvy: Digital audio effect module for audio application
Autoři: Choura, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Kubík, Michal
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8244
Klíčová slova: DPS procesor;digitální efekt;zvukové aplikace;chorus;flanger;reverb;echo;assembler;FV-1 Reverb;prioritní kodér;operační zesilovač;nízko frekvenční generátor
Klíčová slova v dalším jazyce: DSP processor;digital effect;audio application;chorus;flanger;reverb;echo;assembler;FV-1 Reverb;priority coder;operational amplifier;low frequency oscilator
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje digitálnímu zpracování zvukových signálů, které je realizováno ve zvukových efektových modulech. Jsou v ní popsány postupy, jak některé typy efektů zpracovávají zvukový signál v analogové nebo digitální podobě a proč se takové efektové moduly používají. Obsahem je i návrh obvodového řešení vlastního efektového modulu a základní informace o programování použitého zvukového procesoru FV-1 Reverb.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the digital processing of audio signals. The audio signals are usually processed in the audio effect modules. The thesis includes a description of some procedures how several effects are processing the audio signals in analogue or digital form and why and/or where effect modules are used. This is followed by a description of the design of a custom sound effect module and basic information about programming of the FV-1 Reverb processor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Digitalni_efektovy_modul_pro_zvukove_aplikace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
choura.pdfPosudek vedoucího práce188,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053486_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.