Title: Digitální efektový modul pro zvukové aplikace
Other Titles: Digital audio effect module for audio application
Authors: Choura, Tomáš
Advisor: Kubík, Michal
Kubík, Michal
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8244
Keywords: DPS procesor;digitální efekt;zvukové aplikace;chorus;flanger;reverb;echo;assembler;FV-1 Reverb;prioritní kodér;operační zesilovač;nízko frekvenční generátor
Keywords in different language: DSP processor;digital effect;audio application;chorus;flanger;reverb;echo;assembler;FV-1 Reverb;priority coder;operational amplifier;low frequency oscilator
Abstract: Bakalářská práce se věnuje digitálnímu zpracování zvukových signálů, které je realizováno ve zvukových efektových modulech. Jsou v ní popsány postupy, jak některé typy efektů zpracovávají zvukový signál v analogové nebo digitální podobě a proč se takové efektové moduly používají. Obsahem je i návrh obvodového řešení vlastního efektového modulu a základní informace o programování použitého zvukového procesoru FV-1 Reverb.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the digital processing of audio signals. The audio signals are usually processed in the audio effect modules. The thesis includes a description of some procedures how several effects are processing the audio signals in analogue or digital form and why and/or where effect modules are used. This is followed by a description of the design of a custom sound effect module and basic information about programming of the FV-1 Reverb processor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Digitalni_efektovy_modul_pro_zvukove_aplikace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
choura.pdfPosudek vedoucího práce188,21 kBAdobe PDFView/Open
053486_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,04 kBAdobe PDFView/Open
053486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.