Název: Elektronická vyhodnocovací jednotka pro vakuovou měrku
Další názvy: Electronic Evaluation Unit for Vacuum Gauge
Autoři: Bečka, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Freisleben, Jaroslav
Freisleben, Jaroslav
Oponent: Kuberský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8245
Klíčová slova: vakuum;vakuová měrka;fyzikální depozice z plynné fáze;měření tlaku;vyhodnocovací jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: vacuum;vacuum gauge;physical vapor deposition;pressure measurement;evaluation unit
Abstrakt: Tato práce se zabývá konstrukcí vyhodnocovací jednotky pro vakuovou měrku. V první části jsou vysvětleny obecné pojmy z oblasti tlaku a vakua. Jsou zde rovněž zmíněny používané jednotky tlaku. Dále jsou rozebírány způsoby vytváření tenkých vrstev s důrazem na fyzikální depozici z plynné fáze. Další část je zaměřena na různé principy měření vakua. Poté je popsána vakuová měrka Pfeiffer PKR 251. Hlavní částí práce je popis konstrukce, schématu zapojení, mikrokontroléru a principu funkce vyhodnocovací jednotky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the construction of evaluation unit for vacuum gauge. In the first section there are explained general concepts from the field of pressure and vacuum. There are also mentioned commonly used pressure units. Next, thin film methods are discussed with an emphasis on physical a vapour deposition. Another section is focused on different principles of vacuum measurement. Then the Pfeiffer PKR 251 vacuum gauge is described. The main part is the description of construction, circuit diagram, microcontroller and the function principle of evaluation unit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BeckaJ -Elektronicka vyhodnocovaci jednotka pro vakuovou merku.pdfPlný text práce33,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053487_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053487_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053487_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.