Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFreisleben, Jaroslav
dc.contributor.advisorFreisleben, Jaroslav
dc.contributor.authorBečka, Jaroslav
dc.contributor.refereeKuberský, Petr
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:58Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:58Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53487
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8245
dc.description.abstractTato práce se zabývá konstrukcí vyhodnocovací jednotky pro vakuovou měrku. V první části jsou vysvětleny obecné pojmy z oblasti tlaku a vakua. Jsou zde rovněž zmíněny používané jednotky tlaku. Dále jsou rozebírány způsoby vytváření tenkých vrstev s důrazem na fyzikální depozici z plynné fáze. Další část je zaměřena na různé principy měření vakua. Poté je popsána vakuová měrka Pfeiffer PKR 251. Hlavní částí práce je popis konstrukce, schématu zapojení, mikrokontroléru a principu funkce vyhodnocovací jednotky.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectvakuová měrkacs
dc.subjectfyzikální depozice z plynné fázecs
dc.subjectměření tlakucs
dc.subjectvyhodnocovací jednotkacs
dc.titleElektronická vyhodnocovací jednotka pro vakuovou měrkucs
dc.title.alternativeElectronic Evaluation Unit for Vacuum Gaugeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the construction of evaluation unit for vacuum gauge. In the first section there are explained general concepts from the field of pressure and vacuum. There are also mentioned commonly used pressure units. Next, thin film methods are discussed with an emphasis on physical a vapour deposition. Another section is focused on different principles of vacuum measurement. Then the Pfeiffer PKR 251 vacuum gauge is described. The main part is the description of construction, circuit diagram, microcontroller and the function principle of evaluation unit.en
dc.subject.translatedvacuumen
dc.subject.translatedvacuum gaugeen
dc.subject.translatedphysical vapor depositionen
dc.subject.translatedpressure measurementen
dc.subject.translatedevaluation uniten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BeckaJ -Elektronicka vyhodnocovaci jednotka pro vakuovou merku.pdfPlný text práce33,74 MBAdobe PDFView/Open
053487_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,88 kBAdobe PDFView/Open
053487_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,12 kBAdobe PDFView/Open
053487_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.