Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubík, Zdeněk
dc.contributor.advisorKubík, Zdeněk
dc.contributor.authorKalčík, Martin
dc.contributor.refereeSkála, Jiří
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:04Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:04Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-04
dc.identifier53490
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8247
dc.description.abstractBakalářská práce se vztahuje k fyzické vrstvě sběrnice CAN. Jsou v ní popsány různé možnosti zakončení sběrnice, její topologie, jakým způsobem se na ní připojují jednotlivé řídící jednotky, komunikace po sběrnici a řešení kolizí. Bakalářská práce také pojednává o složení řídící jednotky, které komponenty se v ní vyskytují a jakou mají v řídící jednotce funkci. Zmíněna je i délka sběrnice CAN v závislosti na přenosové rychlosti a maximální počet řídících jednotek, které mohou být ke sběrnici připojeny. Druhá část bakalářské práce pojednává o elektromagnetické kompatibilitě, ochraně proti elektrostatickým výbojům a jsou zde popsány vlastnosti základních profilů kabelů, které se používají k realizaci samotné sběrnice CAN. V práci je popsán i budič sběrnice CAN, TJA 1050, se kterým je prováděno měření.cs
dc.format32 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectCANcs
dc.subjectfyzická vrstvacs
dc.subjectelektromagnetická kompatibilitacs
dc.subjectelektrostatický výbojcs
dc.subjectbudič CANcs
dc.subjectTJA 1050cs
dc.subjectCAN_Hcs
dc.subjectCAN_Lcs
dc.subjectdiferenční napětícs
dc.subjectrozdělené zakončenícs
dc.subjectřídící jednotkacs
dc.titleImplementace sběrnice CAN s ohledem na EMCcs
dc.title.alternativeImplementation of CAN bus according to EMCen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis relates to the physical layer of CAN bus. There are described various options for bus termination, its topology, how to connect the individual control units, bus communication and resolving conflict. Bachelor thesis also discusses the composition of the control unit, which component occurs in it and what is their function in the control unit. Mentioned is the length of the CAN bus, depending on the transmission rate and the maximum number of control units that can be connected to the bus. The second part of the thesis deals with the electromagnetic compatibility, electrostatic discharge protection and describes the basic features profiles of cables that are used to implement the actual bus. The thesis also describes the CAN bus driver, TJA 1050, with which is providing a measurement.en
dc.subject.translatedCANen
dc.subject.translatedphysical layeren
dc.subject.translatedelectromagnetic compatibilityen
dc.subject.translatedelectrostatic dischargeen
dc.subject.translatedCAN driveren
dc.subject.translatedTJA 1050en
dc.subject.translatedCAN_Hen
dc.subject.translatedCAN_Len
dc.subject.translateddifferential voltageen
dc.subject.translatedsplit terminationen
dc.subject.translatedthe control uniten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbernice CAN.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
053490_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,06 kBAdobe PDFView/Open
053490_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,1 kBAdobe PDFView/Open
053490_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.