Název: Modul pro určení náklonu a orientace v prostoru
Další názvy: The Module for Determining Inclination and Orientation in Space
Autoři: Lodr, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šalom, Radek
Šalom, Radek
Oponent: Krpálek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8254
Klíčová slova: akcelerometr;magnetometr;snímání magnetického pole Země a náklonu
Klíčová slova v dalším jazyce: akcelerometr;magnetometr;sensing the magnetic field of Earth and tilt
Abstrakt: První část práce je věnována základnímu popisu principu funkce magnetometrů založených na Hallovo jevu a principu proměnné rezistivity materiálu v závislosti na externím magnetickém poli ? technologie AMR, GMR a TMR. Dále je popisována funkce piezoelektrických, piezorezistivních a kapacitních akcelerometrů. Druhá část se zabývá samotným návrhem zařízení pro snímání magnetického pole Země a náklonu pomocí akcelerometru a magnetometru. Naměřená data jsou zpracovávána mikrokontrolérem a zobrazována na LCD displej.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of the thesis discusses the basic description of the magnetometers? function principle based on Hall?s effect and variable resistivity of material principle in the relation to external magnetic field - AMR, GMR and TMR technologies. Furthermore there is described the function of piezoelectric, piezoresistive and capacitive accelerometers. The second part discusses the design of the device for sensing the magnetic field of Earth and tilt via accelerometers and magnetometer. The measured datas are processed by the microcontroller and displayed on the LCD screen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lodr_BP.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053499_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053499_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053499_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8254

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.