Title: Normy a právní předpisy pro ionizující záření v ČR a EU
Other Titles: Standards and regulations for ionizing radiation in the Czech Republic and Europe Union
Authors: Pedál, Pavel
Advisor: Kraus, Václav
Piterka, Luboš
Referee: Georgiev, Vjačeslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8258
Keywords: Normy;právní předpisy;ionizující záření;jaderný průmysl;ISO;ČSN;IEC;CENELEC
Keywords in different language: Standards;regulations;ionizing radiation;nuclear industry;ISO;ČSN;IEC;CENELEC
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešerši norem týkajících se jaderného průmyslu a ionizujícho záření.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the search for standards relating to the nuclear industry and ionizing radiation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pedal_Pavel.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
053506_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,3 kBAdobe PDFView/Open
053506_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,67 kBAdobe PDFView/Open
053506_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.