Název: Normy a právní předpisy pro ionizující záření v ČR a EU
Další názvy: Standards and regulations for ionizing radiation in the Czech Republic and Europe Union
Autoři: Pedál, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kraus, Václav
Piterka, Luboš
Oponent: Georgiev, Vjačeslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8258
Klíčová slova: Normy;právní předpisy;ionizující záření;jaderný průmysl;ISO;ČSN;IEC;CENELEC
Klíčová slova v dalším jazyce: Standards;regulations;ionizing radiation;nuclear industry;ISO;ČSN;IEC;CENELEC
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešerši norem týkajících se jaderného průmyslu a ionizujícho záření.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the search for standards relating to the nuclear industry and ionizing radiation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pedal_Pavel.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053506_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053506_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053506_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.