Název: Přestavník výhybky pro modelovou železnici
Další názvy: Point machine for model railroad
Autoři: Majer, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Poucha, Jiří
Poucha, Jiří
Oponent: Elis, Luděk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8260
Klíčová slova: elektromotorický přestavník;mechanický přestavník;výhybka;servo;srdcovka;opornice;mikrokontrolér PIC 10F204;paměťový drátek;závorník;optotriak;optron
Klíčová slova v dalším jazyce: elekcromotive switch machine;mechanical switch machine;railways witches;servo;switch blues;stockrails;microcontroller PIC 10F204;memory wire;breech;optotriac;optron
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh přestavníku pro modelovou železnici, jehož úkolem je reálně napodobit skutečný chod výhybky. Tento návrh musí zohledňovat jak dynamické, tak i bezpečnostní vlastnosti reálně používaného přestavníku. Zároveň je řídící elektronika navržena tak, aby se co nejvíce omezila potřeba využití mechanických spínačů. Pro detekci polohy jazyků výhybky je využito napájení v kolejnicích.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis is a design of the switch machine of model railways. The design realistically simulates processes of switchmachines and takes the consider at ion of dynamic as well as safety properties of a reals witch machine. Also, the controlling device of the switch machine is designed so that it reduce susage o fmechanical switches. The detection of a position of a railways witch is provided by railway electric supply.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Prestavn ik vyhybky pro modelovou zeleznici Miroslav Ma jer.pdfPlný text práce870,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053509_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053509_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053509_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.