Název: Realizace měřicích obvodů Li-ion baterie
Další názvy: Implementation of measuring circuits Li-ion battery
Autoři: Polach, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Streit, Luboš
Streit, Luboš
Oponent: Košan, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8261
Klíčová slova: battery management system;LiFeYPO4;nabíjení;balancování;monitoring baterie;měření napětí;měření teploty;BMS;akumulátor
Klíčová slova v dalším jazyce: battery management system;LiFeYPO4;charging;balancing;monitoring battery;voltage measurement;temperature measurement;BMS;accumulator
Abstrakt: Tato práce se zabývá konstrukcí elektronické jednotky, která snímá důležité veličiny LiFeYPO4 baterií pro potřeby BMS (Battery Management System). Získané informace jsou ve stanoveném formátu odesílané přes sběrnici RS-485 pro další zpracování. Sběrnice je od celého měřicího obvodu galvanicky oddělena. Měřicí jednotka umožňuje také balancování jednotlivých baterií při procesu nabíjení. Jednotka je určena pro venkovní použití. Její konstrukce zamezuje vniku vody či prachu k elektronickým obvodům. Napětí baterie je měřeno s přesností ?0,1 V. Práce obsahuje hardwarové řešení jednotky a software pro řídicí mikrokontrolér.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the construction of the electronic unit, which captures important data of LiFeYPO4 batteries for the needs of BMS (Battery Management System). The gathered information is sent over RS-485 bus in the specified format for further processing. The bus is electrically isolated from the measuring circuit. The measuring unit also allows the balancing of each battery during charging process. The unit is designed for outdoor use. Its design prevents the ingress of water or dust to electronic circuits. Battery voltage is measured with an accuracy of ?0,1 V. The thesis contains hardware solutions of unit and software for microcontroller.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce7,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053510_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053510_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053510_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.