Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubík, Zdeněk
dc.contributor.advisorKubík, Zdeněk
dc.contributor.authorPilský, Michal
dc.contributor.refereeMoldaschl, Jan
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:00Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:00Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53519
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8266
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá testováním ATX napájecích zdrojů. Teoretická část je zaměřena na vlastní funkci ATX zdrojů a na principy fungování jednotlivých komponentů, ze kterých je testovací umělá zátěž sestrojena. V praktické části je proveden konkrétní výběr součástek, vlastní sestrojení celé zátěže, ukázán ovládací software a v neposlední řadě vypsány celkové parametry sestavené zátěže.cs
dc.format45 s., 7 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectZdroj ATXcs
dc.subjectPC zdrojcs
dc.subjectATMega32cs
dc.subjectA/D převodníkcs
dc.subjectspínací relécs
dc.subjecttranzistorcs
dc.subjecttestercs
dc.titleUmělá zátěž pro testování PC zdrojůcs
dc.title.alternativeArtificial load for power supplies testingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented bachelor thesis is focused on testing ATX power supplies. Theoretical part is focused on actual function of ATX supplies and on principals of functioning its components, from which is artificial testing load constructed of. The practical part is focused on actual selection of components, actual constraction of the whole load, on operating software and last but not least on total parameters of constructed load.en
dc.subject.translatedATX power supplyen
dc.subject.translatedATmega32en
dc.subject.translatedA/D converteren
dc.subject.translatedswitching relayen
dc.subject.translatedtransistoren
dc.subject.translatedtesteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pilsky E09B0315P.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
053519_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,09 kBAdobe PDFView/Open
053519_oponent.pdfPosudek oponenta práce405,48 kBAdobe PDFView/Open
053519_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.