Title: Čas v obraze - cyklus stylizovaných fotografií o lidských osudech
Other Titles: Time i picture - a series of stylized images of human destinies
Authors: Wimmerová, Jana
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8284
Keywords: fotografie;senioři;stylizace;sociální;dokumentární
Keywords in different language: photography;pensioners;stylization;social;documentary
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit cyklus stylizovaných fotografií věnovaných životům a osudům seniorů. Fotografie jsou doplněny informacemi o životě portrétovaných a jejich osobními výpověďmi. Teoretická část je zaměřená na reflexi mého tvůrčího přístupu, inspiraci a význam využití fotografie při této práci.
Abstract in different language: The main aim of this Bachelor thesis is to create a stylized photograph series that is dedicated to pensioners. The pictures are supplemented with information about their life stories and personal statements. A theoretical part of the thesis is focused on reflection of my creative approach and inspiration and the meaning of using photography in this project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Wimmerova_Jana_1.pdfPlný text práce20,78 MBAdobe PDFView/Open
WIMMEROVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
WIMMEROVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2013.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Wimmerova Jana_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,73 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.