Název: Čas v obraze - cyklus stylizovaných fotografií o lidských osudech
Další názvy: Time i picture - a series of stylized images of human destinies
Autoři: Wimmerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8284
Klíčová slova: fotografie;senioři;stylizace;sociální;dokumentární
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;pensioners;stylization;social;documentary
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit cyklus stylizovaných fotografií věnovaných životům a osudům seniorů. Fotografie jsou doplněny informacemi o životě portrétovaných a jejich osobními výpověďmi. Teoretická část je zaměřená na reflexi mého tvůrčího přístupu, inspiraci a význam využití fotografie při této práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this Bachelor thesis is to create a stylized photograph series that is dedicated to pensioners. The pictures are supplemented with information about their life stories and personal statements. A theoretical part of the thesis is focused on reflection of my creative approach and inspiration and the meaning of using photography in this project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_Wimmerova_Jana_1.pdfPlný text práce20,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
WIMMEROVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
WIMMEROVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2013.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Wimmerova Jana_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8284

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.