Název: Konstrukce a dekonstrukce ve fotografii
Další názvy: Construction and deconstruction in context of photography
Autoři: Šrámek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Aubrecht, Vojtěch
Oponent: Mašek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8287
Klíčová slova: fotografie;analog;konstrukce;dekonstrukce;intimita
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;analogue;construction;deconstruction;intimity
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je vytvořit minimálně 3 fotografické cykly na téma konstrukce a dekonstrukce. Cykly budou mapovat postupné změny intimního prostoru nejméně třech různých lidí. V teoretické části se zaměřím na fenomén fotografování intimního prostoru v historii fotografie a popíši zde tvůrčí proces fotografování od prvních myšlenek, až po výslednou realizaci. Výsledný prezentovaný soubor fotografií bude mít rozsah minimálně 15 fotografií formátu 30x40cm.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bechelors work is to create a set of at least 3 cycles of photographies related to a topic construction and deconstruction. Cycles will describe consequentual changes of personal space of at least 3 different people. Theoreticall part is aimed on the phenomenon of personal space photography in history of photography and describing of the creative process from the first thoughts until final realization. Final presented file of photographies would be at least 15 photos of formate 30x40cm.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE,_Martin_Sramek,_KONSTRUKCE_A_DEKONSTRUKCE_2013.pdfPlný text práce975,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramek-Scan-vedouci-Aubrecht-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sramek-Scan-oponent-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Sramek Martin_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.