Title: Konstrukce a dekonstrukce ve fotografii
Other Titles: Construction and deconstruction in context of photography
Authors: Šrámek, Martin
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Mašek, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8287
Keywords: fotografie;analog;konstrukce;dekonstrukce;intimita
Keywords in different language: photography;analogue;construction;deconstruction;intimity
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je vytvořit minimálně 3 fotografické cykly na téma konstrukce a dekonstrukce. Cykly budou mapovat postupné změny intimního prostoru nejméně třech různých lidí. V teoretické části se zaměřím na fenomén fotografování intimního prostoru v historii fotografie a popíši zde tvůrčí proces fotografování od prvních myšlenek, až po výslednou realizaci. Výsledný prezentovaný soubor fotografií bude mít rozsah minimálně 15 fotografií formátu 30x40cm.
Abstract in different language: The aim of my bechelors work is to create a set of at least 3 cycles of photographies related to a topic construction and deconstruction. Cycles will describe consequentual changes of personal space of at least 3 different people. Theoreticall part is aimed on the phenomenon of personal space photography in history of photography and describing of the creative process from the first thoughts until final realization. Final presented file of photographies would be at least 15 photos of formate 30x40cm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE,_Martin_Sramek,_KONSTRUKCE_A_DEKONSTRUKCE_2013.pdfPlný text práce975,51 kBAdobe PDFView/Open
Sramek-Scan-vedouci-Aubrecht-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Sramek-Scan-oponent-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sramek Martin_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.