Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček, Stanislavcs
dc.contributor.authorCinádr, Václavcs
dc.contributor.refereeVančát, Jaroslavcs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:33Z-
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:33Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-19cs
dc.identifier52310cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8295-
dc.description.abstractBakalářská práce se skládá ze dvou částí ? praktické a teoretické. V první z nich jsem vytvořil sérii pěti portrétů mně blízkých osob. Použitá technika malby je akryl na sololitu o rozměrech 111 x 63 cm. Součástí jsou i návrhy, které popisují vývoj bakalářské práce. V teoretické části jsem popsal průběh své práce, hlavní inspirační zdroje, myšlenková východiska, popis výtvarného záměru a technologického postupu.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectportrétcs
dc.subjectpixelizacecs
dc.subjectabstrakcecs
dc.subjecthyperrealismuscs
dc.subjectmozaikacs
dc.titlePortrét - velkoformátová malbacs
dc.title.alternativePORTRAIT - LARGE FORMAT PAINTINGen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výtvarné kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is composed by two parts ? the practical one and the theoretical one. In the first one I created a series of five portraits of people close to me. Used technique of paintings is acrylic on hardboard, size is 111 x 63 cm. In theoretical part i have described process of my work, the main source of inspiration, description of artistic intention and technological process.en
dc.subject.translatedportraiten
dc.subject.translatedpixelizationen
dc.subject.translatedabstractionen
dc.subject.translatedhyperrealismen
dc.subject.translatedmosaicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE, Vaclav Cinadr, PORTRET - VELKOFORMATOVA MALBA, 2013.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Cinadr-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Cinadr-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - CinadrVaclav_2013.PDFPrůběh obhajoby práce547,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.