Název: Insolvenční řízení - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu, který nedoplatky vybírá a vymáhá
Další názvy: INSOLVENCY PROCEEDINGS - Tax obligations in insolvency proceedings in terms of administrative authority that arrears collected and enforced
Autoři: Kříž, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Vlček, Zdeněk
Oponent: Anderlová, Silvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8304
Klíčová slova: Insolvenční zákon;insolvenční řízení;celní úřad;daňové povinnosti;uspokojuje;neuspokojuje;majetková podstata
Klíčová slova v dalším jazyce: Insolvency law;insolvency proceedings;customs;tax;satisfies;satisfy;asssets
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit a ukázat na příkladech u správního úřadu, který nedoplatky vybírá a vymáhá, jak je uplatňován insolvenční zákon, které nedoplatky lze přihlásit do insolvenčního řízení, které jsou vyloučené z uspokojení a jaké je postavení pohledávek před a za majetkovou podstatou, jak jsou uspokojovány daňové pohledávky v průběhu insolvence, jaké jsou možnosti vymáhat pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení po skončení insolvence.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to explain and show examples of the administrative authority that arrears collected and enforced as applicable insolvency law, which arrears can log into insolvency proceedings that are excluded from the satisfaction and what is the status of claims before and after the estate as are satisfied tax assets during insolvency, what are the possibilities to enforce claims lack of fulfillment in insolvency proceedings after insolvency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2012_13 BP_T.Kriz_Insolvencni rizeni_dan pov v ins riz z pohledu sprav uradu....pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.pr. Kriz.pdfPosudek vedoucího práce52,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.prace Kriz.pdfPosudek oponenta práce68,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Kriz.pdfPrůběh obhajoby práce39,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.