Název: Obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků
Další názvy: Generally Binding Regulations of local governments
Autoři: Pavlíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Krč, Robert
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8309
Klíčová slova: obecně závazná vyhláška;veřejná správa;územní samosprávný celek;obec;kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: generally binding ordinance;public administrative;self-government unit;municipality;region
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecně závazných vyhlášek územně samosprávných celků. Prostřednictvím obecně závazných vyhlášek se realizuje ústavně garantované právo na samosprávu. Tato práce se zaměřuje na aktuální právní úpravu a věnuje se obecně závazným vyhláškám od jejich vzniku až k jejich rušení, vymezuje pojem obecně závazná vyhláška a krátce pojednává i o nařízení obcí a krajů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with Generally Binding Ordinances of the self-government unit. By Generally Binding Ordinances the constitutionally guaranteed right to self-governmentare is realized. This thesis focuses on the current legislation and is dedicated to creation and termination of Generally Binding Ordinances. It defines the term Generally Binding Ordinances and shortly discusses the regulation of municipalities and regions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pavlikova-Krc.pdfPosudek vedoucího práce729,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pavlikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce829,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pavlikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce623,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.