Title: Obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků
Other Titles: Generally Binding Regulations of local governments
Authors: Pavlíková, Jana
Advisor: Krč, Robert
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8309
Keywords: obecně závazná vyhláška;veřejná správa;územní samosprávný celek;obec;kraj
Keywords in different language: generally binding ordinance;public administrative;self-government unit;municipality;region
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecně závazných vyhlášek územně samosprávných celků. Prostřednictvím obecně závazných vyhlášek se realizuje ústavně garantované právo na samosprávu. Tato práce se zaměřuje na aktuální právní úpravu a věnuje se obecně závazným vyhláškám od jejich vzniku až k jejich rušení, vymezuje pojem obecně závazná vyhláška a krátce pojednává i o nařízení obcí a krajů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with Generally Binding Ordinances of the self-government unit. By Generally Binding Ordinances the constitutionally guaranteed right to self-governmentare is realized. This thesis focuses on the current legislation and is dedicated to creation and termination of Generally Binding Ordinances. It defines the term Generally Binding Ordinances and shortly discusses the regulation of municipalities and regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
DP-Pavlikova-Krc.pdfPosudek vedoucího práce729,06 kBAdobe PDFView/Open
DP-Pavlikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce829,04 kBAdobe PDFView/Open
DP-Pavlikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce623,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.