Název: Přestupkové řízení
Další názvy: Offence Proceedings
Autoři: Kalašová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8329
Klíčová slova: přestupek;přestupkové řízení;zásady přeztupkového řízení;příkazní řízení;blokové řízení;opravné prostředky;správní delikt
Klíčová slova v dalším jazyce: offence proceedings;offense;main principles of offence proceedings;ticket proceedings;order proceedings;remedies
Abstrakt: Autorka se ve své diplomové práci zaměřuje na řízení o přestupcích a jeho procesní stránku. V úvodu práce si vymezuje základní pojmy vztahující se k řízení o přestupcích a hlavní zásady přestupkového řízení. Stěžejní je druhá polovina diplomové práce, která se zaměřuje především na samotné řízení a jeho průběh a následné opravné prostředky.
Abstrakt v dalším jazyce: The author in his thesis focuses on the offence proceedings and the procedural aspect. The introduction defines the basic concepts related to the offence proceedings and the main principles of offence proceedings. The key is the second half of the thesis, which focuses primarily on the management itself and its process and remedies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE KALASOVA (rozena BACINSKA).pdfPlný text práce888,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-Malast.pdfPosudek oponenta práce4,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce723,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.