Title: Obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků
Other Titles: Generally Binding Regulations of local governments
Authors: Pavlíková, Jana
Advisor: Krč, Robert
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8330
Keywords: územní samosprávný celek;obec;kraj;obecně závazná vyhláška;originální normotvorba
Keywords in different language: self-governerent unit;municipality;region;generally binding ordinance;original legal-setting
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků. Prostřednictvím obecně závazných vyhlášek se realizuje ústavně garantované právo na samosprávu. Tato práce se zaměřuje na aktuální právní úpravu a věnuje se obecně závazným vyhláškám od jejich vzniku až k jejich rušení. Vymezuje pojem obecně závazná vyhláška a krátce pojednává i o nařízení obcí a krajů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with Generally Binding Ordinances of the self-government unit. By the generally bindings Ordinances are realized the constitutionally guaranteed right to self-goverment. This thesis focuses on the current legislativ and engages in a generally binding ordinances. Defines the term genereally binding ordinances and shortly discusses regulation of municipalities and regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pavlikova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
DP-Pavlikova-Krc.pdfPosudek vedoucího práce705,81 kBAdobe PDFView/Open
DP-Pavlikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce879,48 kBAdobe PDFView/Open
DP-Pavlikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce583,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.