Název: Obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků
Další názvy: Generally Binding Regulations of local governments
Autoři: Pavlíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Krč, Robert
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8330
Klíčová slova: územní samosprávný celek;obec;kraj;obecně závazná vyhláška;originální normotvorba
Klíčová slova v dalším jazyce: self-governerent unit;municipality;region;generally binding ordinance;original legal-setting
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků. Prostřednictvím obecně závazných vyhlášek se realizuje ústavně garantované právo na samosprávu. Tato práce se zaměřuje na aktuální právní úpravu a věnuje se obecně závazným vyhláškám od jejich vzniku až k jejich rušení. Vymezuje pojem obecně závazná vyhláška a krátce pojednává i o nařízení obcí a krajů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with Generally Binding Ordinances of the self-government unit. By the generally bindings Ordinances are realized the constitutionally guaranteed right to self-goverment. This thesis focuses on the current legislativ and engages in a generally binding ordinances. Defines the term genereally binding ordinances and shortly discusses regulation of municipalities and regions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Pavlikova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pavlikova-Krc.pdfPosudek vedoucího práce705,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pavlikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce879,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Pavlikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce583,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.