Název: Zvyšování efektivity podnikových procesů ve společnosti \nl{}Shadows - Šedivec, s. r. o.
Další názvy: Increasing the efficiency of business processes in the company of Shadows - Šedivec Ltd.
Autoři: Jadlovský, Petr
Vedoucí práce/školitel: Česal, Lukáš
Basl, Josef
Oponent: Smolák, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8331
Klíčová slova: proces;procesní řízení;podnikový proces;procesní analýza;optimalizace procesu;efektivnost;inovace;informační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: process;process management;business process;process analysis;process optimization;innovation;information system
Abstrakt: Předmětem této práce je mapování, analýza a následný návrh zvýšení efektivnosti podnikových procesů ve vybrané společnosti. Teoretická část je věnována vymezení procesního řízení, podnikových procesů a efektivnosti, včetně výhod a důsledků jejich zapojení do podnikové praxe. V praktické části je provedeno mapování a popis dílčích podnikových procesů společnosti Shadows - Šedivec s.r.o. Z těchto dílčích podnikových procesů jsou vybrány nejvhodnější procesy pro zvýšení efektivnosti a na nich je prováděno zlepšení. V závěru je konečný dopad navrženého zlepšení, zhodnocení přínosnosti a efektnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this work is survey, analysis and subsequent increase in efficiency of business processes in selected companies. The theoretical part is devoted to the definition of process management, business processes and efficiency, including benefits and consequences of their engagement in business practices. The practical part aims to survey and describe particular business processes in Shadows - Šedivec Ltd. From particular business processes there were selected those that were the most suitable for an increase in efficiency and improvement. In conclusion, there is an ultimate impact of proposed improvements and their usefulness and efficiency evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace 2013_Petr Jadlovsky.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Jadlovsky 001.pdfPosudek vedoucího práce476,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_BP_Jadlovsky.pdfPosudek oponenta práce704,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_BP Jadlovsky 001.pdfPrůběh obhajoby práce407,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.