Title: Zvyšování efektivity podnikových procesů ve společnosti \nl{}Shadows - Šedivec, s. r. o.
Other Titles: Increasing the efficiency of business processes in the company of Shadows - Šedivec Ltd.
Authors: Jadlovský, Petr
Advisor: Česal, Lukáš
Basl, Josef
Referee: Smolák, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8331
Keywords: proces;procesní řízení;podnikový proces;procesní analýza;optimalizace procesu;efektivnost;inovace;informační systém
Keywords in different language: process;process management;business process;process analysis;process optimization;innovation;information system
Abstract: Předmětem této práce je mapování, analýza a následný návrh zvýšení efektivnosti podnikových procesů ve vybrané společnosti. Teoretická část je věnována vymezení procesního řízení, podnikových procesů a efektivnosti, včetně výhod a důsledků jejich zapojení do podnikové praxe. V praktické části je provedeno mapování a popis dílčích podnikových procesů společnosti Shadows - Šedivec s.r.o. Z těchto dílčích podnikových procesů jsou vybrány nejvhodnější procesy pro zvýšení efektivnosti a na nich je prováděno zlepšení. V závěru je konečný dopad navrženého zlepšení, zhodnocení přínosnosti a efektnosti.
Abstract in different language: The objective of this work is survey, analysis and subsequent increase in efficiency of business processes in selected companies. The theoretical part is devoted to the definition of process management, business processes and efficiency, including benefits and consequences of their engagement in business practices. The practical part aims to survey and describe particular business processes in Shadows - Šedivec Ltd. From particular business processes there were selected those that were the most suitable for an increase in efficiency and improvement. In conclusion, there is an ultimate impact of proposed improvements and their usefulness and efficiency evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 2013_Petr Jadlovsky.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Jadlovsky 001.pdfPosudek vedoucího práce476,5 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_BP_Jadlovsky.pdfPosudek oponenta práce704,25 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP Jadlovsky 001.pdfPrůběh obhajoby práce407,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.