Název: Šlechtické sídlo Roupov u Přeštic
Další názvy: The aristocratic residence Roupov by Přeštice
Autoři: Špaček, Bohuslav
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8340
Klíčová slova: Roupov;hrad;archeologie;Václav Vilém z Roupova
Klíčová slova v dalším jazyce: Roupov;castle;archeology;Václav Vilém from Roupova
Abstrakt: Zřícenina hradu Roupov se nachází nad stejnojmennou vesnicí v okrese Plzeň-jih osm kilometrů jihozápadně od Přeštic. Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a systematizovat veškeré dostupné informace nejen o hradu, ale také o jeho majitelích, pánech z Roupova. Na rozdíl od předchozích studií se tato práce nevěnuje jen dílčímu tématu, ale předkládá ucelený pohled na tuto jistě velmi zajímavou stavbu i významný šlechtický rod.
Abstrakt v dalším jazyce: The ruin of Roupov castle is located eight kilometers from Přeštice. This thesis deals with the ruin of Roupov castle and the lords of Roupov dynasty, too. The main aim of this study is to summarize the entire available knowledge about Roupov and the noble genus.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace B. Spacek.pdfPlný text práce15,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spacek V.pdfPosudek vedoucího práce62,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spacek O.pdfPosudek oponenta práce47,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spacek P.pdfPrůběh obhajoby práce38,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.