Název: Sakrální památky v Kadani
Další názvy: The sacral sights in Kadaň
Autoři: Haladová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8351
Klíčová slova: královské město;Alžbětinský klášter s kostelem svaté Rodiny;Kostel Povýšení svatého Kříže;Kaple Růžencového bratrstva;Kostel Stětí svatého Jana Křtitele;Kostel svaté Anny;Kostel svatého Petra a Pavla československé církve husitské;františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků;křížová cesta
Klíčová slova v dalším jazyce: royal town;Monastery of order of saint Elisabeth with church of Holy Family;Church elevation of Holy cross;Chapel of Růžencové bratrstvo;Church saint John Baptist;Church of saint Anne;Church of czechoslovakia hussite church;franciscan monastery of Fourteen Holy helpers;stations of cross
Abstrakt: Mezi hlavní cíle mé bakalářské práce patří vytvoření strukturovaného přehledu současných i bývalých církevních památek na území města Kadaň, dále jsem zdůraznila jejich historický význam i umělecko-historickou hodnotu. Také jsem zhodnotila jejich současný stav a využití vzhledem k jejich historické tradici.
Abstrakt v dalším jazyce: I introduced the most important sacral sights in Kadaň and I made its summary in connection with historical development of this town. Finally I described a present appearance and use of these sacral sights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace _Marketa Haladova (1).pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haladova V.pdfPosudek vedoucího práce98,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlicek O.pdfPosudek oponenta práce150,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haladova P.pdfPrůběh obhajoby práce35,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.