Title: Sakrální památky v Kadani
Other Titles: The sacral sights in Kadaň
Authors: Haladová, Markéta
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8351
Keywords: královské město;Alžbětinský klášter s kostelem svaté Rodiny;Kostel Povýšení svatého Kříže;Kaple Růžencového bratrstva;Kostel Stětí svatého Jana Křtitele;Kostel svaté Anny;Kostel svatého Petra a Pavla československé církve husitské;františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků;křížová cesta
Keywords in different language: royal town;Monastery of order of saint Elisabeth with church of Holy Family;Church elevation of Holy cross;Chapel of Růžencové bratrstvo;Church saint John Baptist;Church of saint Anne;Church of czechoslovakia hussite church;franciscan monastery of Fourteen Holy helpers;stations of cross
Abstract: Mezi hlavní cíle mé bakalářské práce patří vytvoření strukturovaného přehledu současných i bývalých církevních památek na území města Kadaň, dále jsem zdůraznila jejich historický význam i umělecko-historickou hodnotu. Také jsem zhodnotila jejich současný stav a využití vzhledem k jejich historické tradici.
Abstract in different language: I introduced the most important sacral sights in Kadaň and I made its summary in connection with historical development of this town. Finally I described a present appearance and use of these sacral sights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace _Marketa Haladova (1).pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Haladova V.pdfPosudek vedoucího práce98,08 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlicek O.pdfPosudek oponenta práce150,13 kBAdobe PDFView/Open
Haladova P.pdfPrůběh obhajoby práce35,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.