Název: Zmizelé socialistické pomníky a pamětní desky v Plzni.
Další názvy: The lost socialistic memorials and memorial plaques in Pilsner.
Autoři: Maroušová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8352
Klíčová slova: pomník;pamnětní deska;socialismus;odhalení;odstranění
Klíčová slova v dalším jazyce: momunent;commemorative plaque;socialism;revelation;remove
Abstrakt: Autorka vypracovává ve své bakalářské práci seznam a přehled zaniklých socialistických pomníků a pamětních desek v Plzni. Shromažďuje informace o jejich původu a autorech. Lokalizuje místa, kde se nacházely. Zabývá se osudem jednotlivých objektů po roce 1989. Shromažďuje dostupné prameny a literaturu. Zjištěné informace souhrnně interpretuje.
Abstrakt v dalším jazyce: The author of the Bachelor work formulates a list and summary of defunct socialistic monuments and commemorative plaques in Plzeň. She gathers all information about their origin and authors. She locates the places, where they used to be. She deals with the fate of each object after 1989. The author collects available sources and literature. Finally, she interprets the summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marousova V.pdfPosudek vedoucího práce102,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marousova O.pdfPosudek oponenta práce123,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marousova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.