Název: Otázka znesvěcení hostie Židy z Hostouně z hlediska bilance dochovaných pramenů
Další názvy: The question of desecration of wafer by Jews from Hostouň, from point of view balance surviving source
Autoři: Žáček, Radim
Vedoucí práce/školitel: Malivánková Wasková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8354
Klíčová slova: Hostouňská legenda;Hostouň;Horšovský Týn;Židé;Trauttmansdorffové;Černínové z Chudenic;Volfštejnové;Rabštejnové;Gutštejnové;městské kroniky města Hostouň;městské kroniky města Horšovský Týn;M. Šimon Plachý z Třebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: Hostouň´s legend;Houstouň;Horšovský Týn;Jews;Trauttmansdorffs;Czernin from Chudenitz;Volfštejns;Rabštejns;Gutštejns;chronicles of Hostouň;chronicles of Horšovský Týn;M. Šimon Plachý z Třebnice
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to bring Hostouň?s legend, also tries to map all previously written publications that deal with this legend, and to clarify if a given case happened or not. Also it explains the status of the Jewish population in the society and history of that nation in the Czech lands until the Thirty Years War. Also, we will discover a brief history of the town and estate Hostouň and Horšovský Týn, because these two estates related. Last but not least, it describes the history of significant families who owned the estate Hostouň.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Radim Zacek.pdfPlný text práce846,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zacek V.pdfPosudek vedoucího práce176,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zacek O.pdfPosudek oponenta práce47,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zacek P.pdfPrůběh obhajoby práce45,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.