Název: Historie plzeňského muzejnictví, historicko-architektonický vývoj muzeí v Plzni
Další názvy: History of Pilsner museums, historical-architectural development of Pilsner museums
Autoři: Juránek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8359
Klíčová slova: historická analýza muzejnictví;plzeňská muzea;Západočeské muzeum v Plzni;Pivovarské muzeum;Fridolín Macháček;Ladislav Lábek;Josef Skupa;Jiří Trnka
Klíčová slova v dalším jazyce: historical analysis museums;museums Pilsen;West Bohemia in Pilsen;Brewery museum;Fridolín Macháček;Ladislav Lábek;Josef Skupa;Jiří Trnka
Abstrakt: Ve své bakalářské práci Historie plzeňského muzejnictví, historicko-architektonický vývoj muzeí v Plzni se zabývám popisem a vývojem muzejnictví v Plzni od jeho počátků, tzn. vzniku muzea v Plzni v roce 1878 až po současné plzeňské muzejnictví, tzn. do roku 2013. Dále se ve své práci věnuji historicko-architektonickému vývoji budov muzeí v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: In his thesis "The History of Pilsner museums, historical and architectural development of museums in Pilsen to deal with the description and the development of museums in Pilsen since its inception, ie. establishment of the museum in Pilsen in 1878 to current Pilsen museum, ie. in 2013. Furthermore, in my work is historical and architectural development of the museum building in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Historie plzenskeho muzejnictvi. Historicko - architektonicky vyvoj muzei v Plzni.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juranek V.pdfPosudek vedoucího práce112,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juranek O.pdfPosudek oponenta práce59,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juranek P.pdfPrůběh obhajoby práce36,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8359

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.