Title: Historie plzeňského muzejnictví, historicko-architektonický vývoj muzeí v Plzni
Other Titles: History of Pilsner museums, historical-architectural development of Pilsner museums
Authors: Juránek, Michal
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8359
Keywords: historická analýza muzejnictví;plzeňská muzea;Západočeské muzeum v Plzni;Pivovarské muzeum;Fridolín Macháček;Ladislav Lábek;Josef Skupa;Jiří Trnka
Keywords in different language: historical analysis museums;museums Pilsen;West Bohemia in Pilsen;Brewery museum;Fridolín Macháček;Ladislav Lábek;Josef Skupa;Jiří Trnka
Abstract: Ve své bakalářské práci Historie plzeňského muzejnictví, historicko-architektonický vývoj muzeí v Plzni se zabývám popisem a vývojem muzejnictví v Plzni od jeho počátků, tzn. vzniku muzea v Plzni v roce 1878 až po současné plzeňské muzejnictví, tzn. do roku 2013. Dále se ve své práci věnuji historicko-architektonickému vývoji budov muzeí v Plzni.
Abstract in different language: In his thesis "The History of Pilsner museums, historical and architectural development of museums in Pilsen to deal with the description and the development of museums in Pilsen since its inception, ie. establishment of the museum in Pilsen in 1878 to current Pilsen museum, ie. in 2013. Furthermore, in my work is historical and architectural development of the museum building in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Historie plzenskeho muzejnictvi. Historicko - architektonicky vyvoj muzei v Plzni.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFView/Open
Juranek V.pdfPosudek vedoucího práce112,69 kBAdobe PDFView/Open
Juranek O.pdfPosudek oponenta práce59,82 kBAdobe PDFView/Open
Juranek P.pdfPrůběh obhajoby práce36,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.