Název: Komunikace v projektovém týmu
Další názvy: Communication in project team
Autoři: Schimmerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8364
Klíčová slova: projekt;projektový tým;komunikace;komunikační kanály;informační systém.
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project team;communication;communication channel;information system.
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu komunikační sítě projektového týmu společnosti Českomoravské informační systémy, s.r.o. Hlavním cílem práce je zhodnotit stávající komunikaci členů projektového týmu, vyčlenit případné problémy a chyby, navrhnout jejich řešení a porovnat navrhované s analyzovaným. Práce je zaměřena na praktické využití znalostí z teorie k analýze komunikace v patnáctičlenném týmu čtyřletého projektu ?Zvýšení podílu na trhu prostřednictvím dotačního programu EU Peníze školám?. Jako řešení nedostatků v komunikaci projektového týmu je zvoleno pořízení a implementace nového informačního systému. Následuje porovnání stávajícího řešení s navrhovaným a rozhodnutí o investici do nového informačního systému. Rozhodnutí je doplněno o výpočty základních ukazatelů a slovní popis.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor´s project is focused on the analysis of project team communication network of the limited company Českomoravské informační systémy, s.r.o. The main objective of this final project is to evaluate current communication of the project team members, to discover possible problems, suggest its solutions and to compare suggestions with analysis. The bachelor´s project is focused on the practical utilization of the theoretical knowledge to analyse the communication matrix of the project ?Increase of the market share through the grant programme EU Money to the schools? As the solution of the communication mistakes of the project team is selected the implementation of a new information system. The comparison of the current and the suggested solution and the decision to do the investment to the new information system follows. This decision is supported by its description and by the calculation of its basic indicators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tereza Schimmerova_Cheb 2012.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schimmerova v.pdfPosudek vedoucího práce554,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schimmerova o.pdfPosudek oponenta práce498,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schimmerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce309,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.