Název: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of management company at a time of economic crisis
Autoři: Roud, David
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8370
Klíčová slova: ekonomická krize;hospodářský cyklus;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;business cycle;financial analysis
Abstrakt: V první části se tato bakalářská práce zabývá teorií hospodářských cyklů, vzniku recese,a podnikovými krizemi. Ve druhé části je představen podnik, ke kterému se vztahují následující části práce. V následující části je provedena finanční analýza podniku, v poslední části jsou navržena opatření směřující ke zlepšení ekonomické situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part of the thesis deals with the theory of economic cycles of recession and corporate crises. In the second part, the company to which you are subject to the following part. The following is a financial analysis firm in the last part of the measures designed to improve the economic situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP David ROUD K11B0124K.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roud v.pdfPosudek vedoucího práce525,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roud o.pdfPosudek oponenta práce593,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roud ob.pdfPrůběh obhajoby práce452,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.